Årsmøte Tirsdag 31. mars 2020 kl 1900 på Fagerheim.

Skogbygda Historielag inviterer til årsmøte.

Vanlige årsmøtesaker. Frist for innsending av saker til årsmøte er 23. mars. Det kan sendes til post@skogbygdahistorielag.no Årsmøtet er åpent for alle som er glad i Skogbygda. Stemmerett har kun betalte medlemmer Skogbygda Historielag.

Vi vil også få besøk av Thorstein Fyhri, Raumnes Historielag. Han vil snakke om gamle veger i Skogbygda og Omegn.

Velkommen Styret

Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar

GOD JUL OG GODT NYTTÅR!

Vi ønsker alle våre medlemmer og andre lokalhistorieinteresserte god jul og godt nyttår!

Nå kan vi snart se tilbake på 10 års virke som historielag og håper vi har greidd å øke interessen for lokalhistorie fra Skogbygda. Vi takker for oppslutning, bidrag og interesse for våre hyggekvelder på Fagerheim, som vi føler har truffet et behov hos mange. Dette vil vi fortsette med. En stor oppgave vi har tatt på oss, er å merke opp gamle turstier og opplyse om kulturminner langs disse stiene. Dette er vi i full gang med og regner med å bruke en 4-5 års tid før vi er ferdige.

Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar

Fra hyggekveld på Fagerheim torsdag 21.11.2019.

Lagets leder Gerd M. Husås kunne ønske over 60 historieinteresserte velkommen til høstens arrangement. Som vanlig var det gratis inngang med servering av kaffe og masse kaker. Det hele ble avsluttet med loddsalg og tombola/lykkehjultrekning. Kveldens program var en status på arbeidet med vårt turstiprosjekt, fornyet visning av filmen Helsesøsteren fra 1957 tatt opp i Togstad og et par andre videofilmer, en hyttetur på 60-tallet og høyonn på Togstad i 1988. Det var mange i salen som kjente seg igjen her. Vi hadde dessuten besøk av ordfører Grethe Sjøli og Hege Martinsen Haug fra Gjensidigestiftelsen, som hadde sponset laget i arbeidet med turstiene våre. Vi har tatt med noen bilder fra hyggekvelden nedenfor.

Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar

Nye skilt og plakater i kulturstien.

Vi har nå skiftet ut en del av pilskiltene og plakatene i kulturstien. Pilskiltene er som før laget hos NYFA Skarnes iht ny universell standard med blå-grønn bunnfarge og hvit skrift.

Plakatene ved hvert kulturminne er laget av plastmateriale hos Gdesign på Rød og skal være mer robuste ift vær og vind. Teksten på hver plakat er uforandret, men layouten er justert.

Arbeidet med å fullføre utskiftingen vil trolig ikke kunne avsluttes før våren 2020. Samtidig er stien blitt berørt av en del tømmerhogst i området, slik at den kan være ødelagt på enkelte steder. Dette plikter driftsansvarlig for tømmerhogsten å reparere hurtigst mulig.

De første nye plakatene er nå på plass ved Bårhaug. F.v Peder Munkelien, Erik Ringstad og Gunnar Frigård. Foto: Bjørn Olstad.
Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar

Vedlikehold av Kulturstien i Skårerberget/Bårhaug skog.

Som en del av turkartprosjektet i Nes friluftsråd har historielaget gått opp og digitalisert i alt 17 gamle turstier i Skogbygda. Disse skal ryddes, merkes og skiltes i løpet av en 5-årsperiode. Merking og skilting skal være etter en såkalt universiell standard(DNT-standard). Vi har fått tildelt kr. 100.000 av Gjensidigestiftelsen til dette arbeidet.

Styret har bestemt at kulturstien med tilhørende stier i Skårerberget skal tas først. Disse er allerede merket og skiltet etter egen standard og må derfor erstattes med merker, pllskilt og opplysningsskilt etter ny standard. Dette arbeidet er så smått kommet igang, ved at vi har målt avstander mellom aktuelle kulturminner og skal ha dette med på hvert pilskilt, sammen med logoer og til-stedsnavn.

Pilskiltene vil få en grønn/blå farve med hvite bokstaver og piler som viser retning.

De nye skiltene/plakatene er laget av hard plast med metallplate underst. Dette gjør plakatene med holdbare for både sol, regn og kulde. Teksten vil bli som før.

Vi håper å ha utført dette i løpet av høsten.

Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar

Nytt styre etter årsmøtet 7.3.2019.

Leder Gerd M. Husås, nestleder Gunnar Frigård, sekretær Fredrik Flaen Throndsen, kasserer Berit Nygård, styremedlem Erik Ringstad. Varamedlemmer: Klaus Aasvangen, Reidun S. Opsahl.

Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar

Årsmøte avholdes torsdag 7. mars 2019 kl. 19 på Skogbygda skole.

Vanlige årsmøtesaker. Innkomne saker meldes til Gerd M. Husås innen 22.februar. Styret.

Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar

Julegave fra Gjensidigestiftelsen.

Gjensidigestiftelsen har tildelt Skogbygda historielag kr. 100.000 til merking og skilting av gamle turstier i Skogbygda. Samtidig fikk Skogbygda jeger- og fiskeforening kr. 75.000 til oppgradering av sin leirduebane. Tildelingen ble markert som en overraskelse ved Jokern Skogbygda onsdag 19.12. På bildet ser vi Reidar Vangen, ordfører Grete Sjøli, Hege Haug fra Gjensidigestiftelsen og Gerd M. Husås.

Skogbygda historielag retter en stor takk til Gjensidigestiftelsen for gaven.

 

 

Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar

Årskalender 2019 til salgs nå.

Vi kan glede dere med at vi klarte å få nok gode gamle bilder fra Skogbygda til en ny årskalender for 2019. Denne er nå å få kjøpt hos Joker Skogbygda eller direkte fra historielaget. Dette kan være ei hyggelig julegave til familie, venner og kjente. Prisen er som før kr. 130. Ha ei fin adventstid.

Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar

Hyggekveld på Fagerheim 13.11.2018 kl. 18.30

Skogbygda Historielag, Oppi her inviterer til hyggekveld på Fagerheim. Har du snurrepipperier eller andre gjenstander du ikke vet hva er, lurer på verdien eller andre ting så ta det med deg. Bitten Bodding og Eivind Graaterud vil være tilstede og svare på spørsmål.

Klaus Aasvangen har samlet inn noen historier til noen av Skaugbygningene, som har gjort noe utenom det vanlige. Tusenkunstneren fra Dystland – Haraldsta’n laget bl.a. sitt eget fotoapparat, og noen av hans bilder blir vist. Sigvart C. Nordli; Nordhaganissen som vi ser på bildet nedenfor er en av de andre han vil kåsere over.

Velkommen! Som vanlig gratis inngang, gratis kaffe og kaker. vi har ikke vips så det er fint om du tar med kontanter til utloddinga.

Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar