Medlemskontingent 2018.

Vi har nå sendt ut medlemsgiroer for 2018 til alle husstander i Skogbygda. Medlemskontingenten er som før kr. 100 pr. medlem. Husk å skrive alle navn som innbetalingen dekker. For utenbygdsboende kan medlemskap tegnes ved å betale inn aktuelt beløp på vår bankkonto 1271.22.78526 påført hvem kontingenten dekker. På forhånd tusen takk for støtten. Det kan nevnes at i 2017 hadde vi ca 120 medlemmer.

Litt om virksomheten vår: Styret består av leder Gerd M. Husås, nestleder Gunnar Frigård, kasserer Berit Nygård, styremedlemmer Bjørn Olstad og Steinar Rognstad. Vararepr. Klaus Aasvangen, Reidun S. Opsahl.                                                                                    
I 2018 har vi allerede avholdt en hyggekveld på Fagerheim, hvor Skogbygda jeger- og fiskeforening  fortalte om sitt arbeid og Jørgen Kvernhaugen Norum ga oss et foredrag om viltforvaltning. Det blir en ny samling på Fagerheim til høsten. Alt er ikke klart angående innhold, men et hovedemne blir snurrepiperier og historien om Haraldstad’n. Han bodde ved Dystland(Jordet). Vi skal fortsette arbeidet med merking og skilting av de GPS-registrerte stiene som vi har meldt inn på kommunens nye digitale turkart. Her kreves et nært samarbeid med grunneierne. Vi samarbeider også med Skogbygda skole om feiringen av deres 50-årsjubileum på forsommeren. Et anna prosjekt er å ferdigstille og sette på plass en såkalt vennebenk på skolen, som er en gave fra en av våre medlemmer i Oslo. Dette vil bli gjort ifm skolens jubileumsfeiring. For øvrig jobber vi fortløpende med dokumentasjon av vår lokalhistorie med sikte på å gi ut flere hefter. Kan du hjelpe oss med gamle bilder til årskalender for 2019?  I fjor manglet vi bilder. Flere prosjekter/oppgaver vil sikkert dukke opp i løpet av året.
Publisert i Nyheter | Skriv en kommentar

Hyggekveld på Fagerheim med Skogbygda jeger- og fiskeforening.

Torsdag 15.3.2018 kunne lagets leder Gerd M. Husås ønske velkommen til en hyggekveld på Fagerheim med vekt på jakt og fiske i bygda, samt et foredrag om forvaltning av viltbestanden generelt.

Reidar Vangen, som er leder i Skogbygda jeger- og fiskeforening presenterte foreningen med historikk og hva de driver med nå. Foreningen ble stiftet i 1952 nettopp her på Fagerheim. Laget har nå 70 medlemmer. Opp gjennom åra har de lagt til rette for gode jakt- og fiskeopplevelser i samarbeid med grunneierne, bl.a salg av jaktkort. Det blir arbeidet for å utbedre forholdene for friluftslivet, bl.a ved Fløyta. Det bygges også ut flere gapahuker. Han kunne ellers opplyse at vannkvaliteten er blitt betydelig bedre nå etter flere års kalking.

Jørgen Kvernhaugen Norum ga på en levende og forståelig måte et godt innblikk i hva som bør gjøres for å beholde en levedyktig viltstamme over tid. Han kunne vise fram både mårfeller og mårskinn. Ett mårskinn er i dag verdt ca kr. 500.

Det ble servert kaffe og masse kaker og de relativt få frammøtte, ca 25 stk. fikk også god tid til både å diskutere jaktsesongen og komme med noen jakthistorier. Til slutt kunne Gerd M. Husås kjøre lykkehjulet med en stor mengde gevinster.

Publisert i Nyheter | Skriv en kommentar

Nytt opplag av heftet «Kulturminner innenfor gamle Halmsås krets»

Vi har nå trykket opp en revidert utgave av vårt siste lokalhistoriehefte «Kulturminner innenfor gamle Halmsås krets». I dette heftet beskrives kultur- og fornminner, gamle gårder og vegsystemer i tidligere tider i søre del av Skogbygda og gir god kunnskap og innsikt i livet i dette området før i tida. Heftet er nå til salgs hos Joker Skogbygda eller ved henvendelse til en i styret. Prisen er som før kr. 150. Heftet kan også sendes utenbygds mot dekning av frakt.

Publisert i Nyheter | Skriv en kommentar

Hyggekveld på Fagerheim 15.3.2018

Skogbygda Historielag inviterer til hyggekveld på Fagerheim

torsdag 15. mars 2018 kl. 18.30.

Vi får besøk fra Skogbygda Jeger- og fiskeforening. Reidar Vangen og Jørgen Kvernhaugen Norum står for kveldens kåserier. Har du fiske- eller jakthistorier er vi glade for at du bidrar. 
Gratis inngang og kaffe. Loddsalg som vanlig.
Velkommen.

Publisert i Nyheter | Skriv en kommentar

Årsmøte 2018

Vi avholder årsmøte torsdag 8. mars kl. 19 på Skogbygda skole.

Vanlige årsmøtesaker. Saker som ønskes behandlet meldes til Gerd. M. Husås innen torsdag 22. februar 2018. Vel møtt!

Styret.

Vi oppfordrer alle som er interessert i vårt arbeid til å møte opp.

Publisert i Nyheter | Skriv en kommentar

Julehilsen 2017.

God jul og godt nyttår!

Vi i Skogbygda historielag ønsker våre medlemmer og interesserte ei riktig hyggelig jul og et godt nytt år 2018. Vi takker også alle som har bidratt til at vi har fått gjennomført de oppgaver vi har påtatt oss i året som er gått, kanskje særlig arbeidet med stifinning og GPS-merking av våre turstier for å få de inn på Nes kommunes nye digitale turkart.

Vennlig hilsen

Skogbygda historielag

Publisert i Nyheter | Skriv en kommentar

Årskalender 2018

På grunn av for liten tilgang på bilder fra tidligere tider i Skogbygda blir det dessverre ikke laget noen årskalender for 2018. Vi håper å komme sterkere tilbake når vi nærmer oss 2019. Derfor er vi fortsatt veldig interessert i bilder fra «gode, gamle dager» i Skogbygda.

Vennlig hilsen Skogbygda historielag.

Publisert i Nyheter | Skriv en kommentar

Bilder til årskalender 2018.

Historielaget planlegger en årskalender også for 2018. Til denne er vi fortsatt interessert i gamle bilder fra Skogbygda. Scannede bilder kan sendes til vår e-mailadresse eller legges ut på vår facebook-side. Papirbaserte bilder kan leveres til noen av oss i styret, så scanner vi  de. Vi er interessert i alle typer bilder, men de bør være fra 1970 eller tidligere. For å få kalenderen satt i trykken og klar for utgivelse i god tid før jul, må vi ha bildene ganske snart, helst innen 20.11.

Vennlig hilsen Skogbygda historielag.

Publisert i Nyheter | Skriv en kommentar

Heftet «Lokale historier fra krigens dager i Skogbygda» er fortsatt til salgs.

Vi minner om at vi fortsatt har dette heftet til salgs hos Joker i Skogbygda. Heftet, som ble utgitt i 2011, er på 160 sider og gir en detaljert og spennende skildring av hendelser fra Skogbygda og om folk som deltok i krigen utenfor Skogbygda. Stoffet er innhentet og skrevet ned av Klaus Aasvangen. Heftet koster kr. 200.

Interesserte utenfor Skogbygda kan få heftet tilsendt ved henvendelse til Bjørn Olstad, mobil 95814409 eller som e-post til historielaget,  post@skogbygdahistorielag.no.

Publisert i Nyheter | Skriv en kommentar

Litt om hva vi driver med for tiden.

Historielaget driver kontinuerlig med flere saker som vi enten er involvert i fra kommunen eller på egne vegne. Vi kan nevne noen av de:

  • I sommer har vi kartlagt de viktigste stiene i bygda og fått disse GPS-merka og lagt de inn på det nye digitale turkartet som kommunen jobber med. Det er stier i Skårerberget, Husåsskogen, Fallet og Fløyta-området som er gått opp. Både på det digitale kartet og på det nye papirbaserte turkartet vil stiene bli merket med vanskelighetsgrad, naturlige startsteder/parkering og relevante kulturminner. Det er Per Linnerud i kommunen som leder dette prosjektet.
  • Kommunen arbeider også med en kulturminneplan. I denne planen skal det innarbeides en oversikt og beskrivelse av kulturminner og viktige steder/områder som må spesielt tas vare på for framtiden. I hver grend er det foreslått såkalte hensynssoner som er spesielle for bygda og i kommunen, med tilhørende bygninger. Høringsfrist for planen var 1.9.2017. I Skogbygda er det lagt inn to slike soner, henholdsvis Sjøligarda og Sagen mølle. Vi har gitt vårt innspill til planen, som går på å unngå spesielle restriksjoner for disse sonene mht. ekstraordinære kostnader for eierne.
  • Vi har også vært involvert i planlegging av  den nye kulturminneuka som kommunen gjennomfører i disse dager. Vårt bidrag er en guidet tur i kulturstien i Skårerberget.
  • I forbindelse med behandling av kommunenes strategi for ny skolestruktur har historielaget engasjert seg sterkt med  sikte på å bevare den foreslått nedlagte Skogbygda skole. Som kjent lykkes aksjonsgruppa og alle involverte med å stoppe vedtaket om nedlegging av skolen vår, som er 50 år i år.
  • Det har ei tid vært arbeidet med å få opp et nytt skilt til minne om flyslippene under krigen oppe ved Utsjøen. Det er Kjell V. Martinsen sammen med interesserte folk fra Gullverket som nå har fått satt opp et skilt med beskrivelser av slipp og bilde av hytta som ble brukt, «Toppen». Se omtale i vårt hefte om krigens dager i Skogbygda.
  • Ellers jobbes det med oppdatering av de to lokalhistorieheftene vi har gitt ut om kulturminner i bygda. Vårt sist utgitte hefte fra Halmsås krets ble fort utsolgt og vi håper å få oppdatert og trykket opp et mindre opplag før jul i år. Det første heftet vårt, utgitt i 2010 trenger vi noe mer tid på før det kan trykkes på nytt.
  • Vi har stadig planer om nye arrangementer på Fagerheim, uten at det i år har blitt noe konkret ut av det. Soppdag og historier fra jeger- og fiskeforeningen i bygda har vært av de aktuelle temaene.
  • Vi regner med å kunne utgi en ny årskalender for 2018 også i høst, men trenger flere gode, gamle bilder til denne.
  • Et annet tema som opptar oss nå, er å få utarbeidet en historisk oversikt over gamle næringsveier og virksomheter utenom primærnæringen jord- og skogbruk. Innspill om dette tar vi gjerne i mot.

 

Publisert i Nyheter | Skriv en kommentar