Bilder til årskalender 2018.

Historielaget planlegger en årskalender også for 2018. Til denne er vi fortsatt interessert i gamle bilder fra Skogbygda. Scannede bilder kan sendes til vår e-mailadresse eller legges ut på vår facebook-side. Papirbaserte bilder kan leveres til noen av oss i styret, så scanner vi  de. Vi er interessert i alle typer bilder, men de bør være fra 1970 eller tidligere. For å få kalenderen satt i trykken og klar for utgivelse i god tid før jul, må vi ha bildene ganske snart, helst innen 20.11.

Vennlig hilsen Skogbygda historielag.

Publisert i Nyheter | Skriv en kommentar

Heftet «Lokale historier fra krigens dager i Skogbygda» er fortsatt til salgs.

Vi minner om at vi fortsatt har dette heftet til salgs hos Joker i Skogbygda. Heftet, som ble utgitt i 2011, er på 160 sider og gir en detaljert og spennende skildring av hendelser fra Skogbygda og om folk som deltok i krigen utenfor Skogbygda. Stoffet er innhentet og skrevet ned av Klaus Aasvangen. Heftet koster kr. 200.

Interesserte utenfor Skogbygda kan få heftet tilsendt ved henvendelse til Bjørn Olstad, mobil 95814409 eller som e-post til historielaget,  post@skogbygdahistorielag.no.

Publisert i Nyheter | Skriv en kommentar

Litt om hva vi driver med for tiden.

Historielaget driver kontinuerlig med flere saker som vi enten er involvert i fra kommunen eller på egne vegne. Vi kan nevne noen av de:

  • I sommer har vi kartlagt de viktigste stiene i bygda og fått disse GPS-merka og lagt de inn på det nye digitale turkartet som kommunen jobber med. Det er stier i Skårerberget, Husåsskogen, Fallet og Fløyta-området som er gått opp. Både på det digitale kartet og på det nye papirbaserte turkartet vil stiene bli merket med vanskelighetsgrad, naturlige startsteder/parkering og relevante kulturminner. Det er Per Linnerud i kommunen som leder dette prosjektet.
  • Kommunen arbeider også med en kulturminneplan. I denne planen skal det innarbeides en oversikt og beskrivelse av kulturminner og viktige steder/områder som må spesielt tas vare på for framtiden. I hver grend er det foreslått såkalte hensynssoner som er spesielle for bygda og i kommunen, med tilhørende bygninger. Høringsfrist for planen var 1.9.2017. I Skogbygda er det lagt inn to slike soner, henholdsvis Sjøligarda og Sagen mølle. Vi har gitt vårt innspill til planen, som går på å unngå spesielle restriksjoner for disse sonene mht. ekstraordinære kostnader for eierne.
  • Vi har også vært involvert i planlegging av  den nye kulturminneuka som kommunen gjennomfører i disse dager. Vårt bidrag er en guidet tur i kulturstien i Skårerberget.
  • I forbindelse med behandling av kommunenes strategi for ny skolestruktur har historielaget engasjert seg sterkt med  sikte på å bevare den foreslått nedlagte Skogbygda skole. Som kjent lykkes aksjonsgruppa og alle involverte med å stoppe vedtaket om nedlegging av skolen vår, som er 50 år i år.
  • Det har ei tid vært arbeidet med å få opp et nytt skilt til minne om flyslippene under krigen oppe ved Utsjøen. Det er Kjell V. Martinsen sammen med interesserte folk fra Gullverket som nå har fått satt opp et skilt med beskrivelser av slipp og bilde av hytta som ble brukt, «Toppen». Se omtale i vårt hefte om krigens dager i Skogbygda.
  • Ellers jobbes det med oppdatering av de to lokalhistorieheftene vi har gitt ut om kulturminner i bygda. Vårt sist utgitte hefte fra Halmsås krets ble fort utsolgt og vi håper å få oppdatert og trykket opp et mindre opplag før jul i år. Det første heftet vårt, utgitt i 2010 trenger vi noe mer tid på før det kan trykkes på nytt.
  • Vi har stadig planer om nye arrangementer på Fagerheim, uten at det i år har blitt noe konkret ut av det. Soppdag og historier fra jeger- og fiskeforeningen i bygda har vært av de aktuelle temaene.
  • Vi regner med å kunne utgi en ny årskalender for 2018 også i høst, men trenger flere gode, gamle bilder til denne.
  • Et annet tema som opptar oss nå, er å få utarbeidet en historisk oversikt over gamle næringsveier og virksomheter utenom primærnæringen jord- og skogbruk. Innspill om dette tar vi gjerne i mot.

 

Publisert i Nyheter | Skriv en kommentar

Medlemskontingent for 2017.

Vi har nå sendt ut medlemsgiroer til alle husstander i Skogbygda. Kontingenten er kr. 100 pr. medlem som tidligere og betales inn på vår bankkonto 1271.22.78526. Husk å skrive inn navn på alle medlemmer i feltet Betalt av.

Her er teksten på medlemsgiroen:

Litt om virksomheten vår.

Styret består av leder Gerd M. Husås, nestleder Gunnar Frigård, kasserer Berit Nygård, styremedlemmer Bjørn Olstad, Steinar Rognstad. Vararepr. Klaus Aasvangen, Reidun S. Opsahl.                                                                                                                                                       I 2016 har vi avholdt to arrangementer på Fagerheim. Det første var et bidrag til Folkehelseuka i Nes i juni, hvor vi inviterte til smaksprøver og foredrag om naturen som spisskammer. Det andre var et foredrag om kulturminner i gamle Halmsås krets i november.Vi avsluttet arbeidet med dokumentasjon av kulturminner i gamle Halmsås krets i høst og fikk trykket opp et nytt lokalhistorisk hefte om emnet før jul. For andre året på rad laget vi også en årskalender i 130 eks. med lokale gamle bilder, som ble raskt utsolgt.

  • Hva driver vi ellers med:                                                                                                     Dokumentasjon innenfor flere lokalhistoriske områder og temaer.                   Innsamling av gamle bilder som en pågående aktivitet. Bildene vil bli publisert på vår hjemmeside. De kan sendes til vår facebook-side eller e-postadresse, se nedenfor.           Vi bidrar i prosjektet «Registrering av alle kjente husmannsplasser i Nes» i samarbeid med Raumnes historielag.                                                                                                               I år skal vi samarbeide med Nes Friluftsråd om å få med nyttige opplysninger fra Skogbygda inn på et nytt turkart for hele kommunen. Vi skal også bidra med plassering av nye punkter i stolpejaken spesielt i Skogbygda.                                                         Vedlikehold og bruk av kulturstien ved Bårhaug, bl a til turer med skoleklasser.               Engasjement i arbeidet med å beholde barneskolen i bygda.                                                Nye arrangementer på Fagerheim.                                                                                                Vår hjemmeside er http://www.skogbygdahistorielag.no/.  E-post-adressen er   post@skogbygdahistorielag.no og vår Facebookside finner dere på  https://www.facebook.com/groups/179082802147127/.                                            Velkommen som fortsatt eller ny medlem i Skogbygda historielag. I 2016 hadde vi ca. 140 medlemmer. Det er vi veldig takknemlig for og fornøyd med.

Vennlig hilsen

Gerd M. Husås /s.

 

Publisert i Nyheter | Skriv en kommentar

Fra årsmøtet 23.2.2017.

Årsmelding 2016

Protokoll fra årsmøtet 23022017

 

Publisert i Nyheter | Skriv en kommentar

Husaasen 127/11

Ole Husås forteller litt av historien om sin slektsgard. Historien er ment som en fortelling til barnebarn, og filmet av sønnen Dag Olav Husås. Han tar oss med på en rundttur i husene og på tunet. I tillegg viser han fram slaktemaska etter sin far, div. gammel redskap, skøte, skattebok. I fortellingen hører vi også om både bestefar og faren, som var postmenn.

Klikk på linken https://www.youtube.com/watch?v=FOn2POEQk5Y eller søk opp Husaasen på you tube.

Publisert i Nyheter | Skriv en kommentar

Årsmøte.

Skogbygda historielag

avholder årsmøte på Skogbygda skole torsdag 23.2.2017 fra kl.1900. Vanlige årsmøtesaker. Saker som ønskes behandlet meldes til Gerd M. Husås innen 9.2.2017. Vel møtt!

Styret.

Publisert i Nyheter | Skriv en kommentar

Godt nytt år 2017!

Vi ønsker våre medlemmer og andre interesserte et godt nytt år 2017 med nye spennende historier og aktiviteter. Takk for veldig god oppslutning om arbeidet vårt i dert gamle året!

Publisert i Nyheter | Skriv en kommentar

Årskalenderen 2017 er nå til salgs hos Joker Skogbygda.

Nå kan vi glede oss over at Årskalenderen 2017 med lokale bilder er klar for salg hos Joker Skogbygda fra fredag 9.12.2016. Vi vil også være til stede hos Joker for salg og prat foran denne og neste helg. Prisen er kr. 130. Velkommen!sam_1177

Publisert i Nyheter | Skriv en kommentar

JULEGAVETIPS.

Vi har nå  gleden av å tilby kjøp av vårt nye lokalhistoriehefte «Kulturminner fra gamle Halmsås krets» hos Joker Skogbygda. Prisen er kr. 150.

De tidligere utgitte heftene «Historier fra krigens dager i Skogbygda», nå pris kr. 200 og  «Johan Carlsens bilruter 1935-2000», pris kr. 150 kan også kjøpes hos Joker Skogbygda.

Vår nye «Årskalender 2017» vil også være å få kjøpt hos Joker før helga 10.-11.12. Pris kr. 130.

Vi vil være tilstede i butikken for prat og salg foran de to neste helgene. Velkommen!dsc_0017

Publisert i Nyheter | Skriv en kommentar