Hyggekveld på Fagerheim 15.3.2018

Skogbygda Historielag inviterer til hyggekveld på Fagerheim

torsdag 15. mars 2018 kl. 18.30.

Vi får besøk fra Skogbygda Jeger- og fiskeforening. Reidar Vangen og Jørgen Kvernhaugen Norum står for kveldens kåserier. Har du fiske- eller jakthistorier er vi glade for at du bidrar. 
Gratis inngang og kaffe. Loddsalg som vanlig.
Velkommen.

Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar

Årsmøte 2018

Vi avholder årsmøte torsdag 8. mars kl. 19 på Skogbygda skole.

Vanlige årsmøtesaker. Saker som ønskes behandlet meldes til Gerd. M. Husås innen torsdag 22. februar 2018. Vel møtt!

Styret.

Vi oppfordrer alle som er interessert i vårt arbeid til å møte opp.

Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar

Julehilsen 2017.

God jul og godt nyttår!

Vi i Skogbygda historielag ønsker våre medlemmer og interesserte ei riktig hyggelig jul og et godt nytt år 2018. Vi takker også alle som har bidratt til at vi har fått gjennomført de oppgaver vi har påtatt oss i året som er gått, kanskje særlig arbeidet med stifinning og GPS-merking av våre turstier for å få de inn på Nes kommunes nye digitale turkart.

Vennlig hilsen

Skogbygda historielag

Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar

Årskalender 2018

På grunn av for liten tilgang på bilder fra tidligere tider i Skogbygda blir det dessverre ikke laget noen årskalender for 2018. Vi håper å komme sterkere tilbake når vi nærmer oss 2019. Derfor er vi fortsatt veldig interessert i bilder fra «gode, gamle dager» i Skogbygda.

Vennlig hilsen Skogbygda historielag.

Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar

Bilder til årskalender 2018.

Historielaget planlegger en årskalender også for 2018. Til denne er vi fortsatt interessert i gamle bilder fra Skogbygda. Scannede bilder kan sendes til vår e-mailadresse eller legges ut på vår facebook-side. Papirbaserte bilder kan leveres til noen av oss i styret, så scanner vi  de. Vi er interessert i alle typer bilder, men de bør være fra 1970 eller tidligere. For å få kalenderen satt i trykken og klar for utgivelse i god tid før jul, må vi ha bildene ganske snart, helst innen 20.11.

Vennlig hilsen Skogbygda historielag.

Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar

Heftet «Lokale historier fra krigens dager i Skogbygda» er fortsatt til salgs.

Vi minner om at vi fortsatt har dette heftet til salgs hos Joker i Skogbygda. Heftet, som ble utgitt i 2011, er på 160 sider og gir en detaljert og spennende skildring av hendelser fra Skogbygda og om folk som deltok i krigen utenfor Skogbygda. Stoffet er innhentet og skrevet ned av Klaus Aasvangen. Heftet koster kr. 200.

Interesserte utenfor Skogbygda kan få heftet tilsendt ved henvendelse til Bjørn Olstad, mobil 95814409 eller som e-post til historielaget,  post@skogbygdahistorielag.no.

Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar

Litt om hva vi driver med for tiden.

Historielaget driver kontinuerlig med flere saker som vi enten er involvert i fra kommunen eller på egne vegne. Vi kan nevne noen av de:

  • I sommer har vi kartlagt de viktigste stiene i bygda og fått disse GPS-merka og lagt de inn på det nye digitale turkartet som kommunen jobber med. Det er stier i Skårerberget, Husåsskogen, Fallet og Fløyta-området som er gått opp. Både på det digitale kartet og på det nye papirbaserte turkartet vil stiene bli merket med vanskelighetsgrad, naturlige startsteder/parkering og relevante kulturminner. Det er Per Linnerud i kommunen som leder dette prosjektet.
  • Kommunen arbeider også med en kulturminneplan. I denne planen skal det innarbeides en oversikt og beskrivelse av kulturminner og viktige steder/områder som må spesielt tas vare på for framtiden. I hver grend er det foreslått såkalte hensynssoner som er spesielle for bygda og i kommunen, med tilhørende bygninger. Høringsfrist for planen var 1.9.2017. I Skogbygda er det lagt inn to slike soner, henholdsvis Sjøligarda og Sagen mølle. Vi har gitt vårt innspill til planen, som går på å unngå spesielle restriksjoner for disse sonene mht. ekstraordinære kostnader for eierne.
  • Vi har også vært involvert i planlegging av  den nye kulturminneuka som kommunen gjennomfører i disse dager. Vårt bidrag er en guidet tur i kulturstien i Skårerberget.
  • I forbindelse med behandling av kommunenes strategi for ny skolestruktur har historielaget engasjert seg sterkt med  sikte på å bevare den foreslått nedlagte Skogbygda skole. Som kjent lykkes aksjonsgruppa og alle involverte med å stoppe vedtaket om nedlegging av skolen vår, som er 50 år i år.
  • Det har ei tid vært arbeidet med å få opp et nytt skilt til minne om flyslippene under krigen oppe ved Utsjøen. Det er Kjell V. Martinsen sammen med interesserte folk fra Gullverket som nå har fått satt opp et skilt med beskrivelser av slipp og bilde av hytta som ble brukt, «Toppen». Se omtale i vårt hefte om krigens dager i Skogbygda.
  • Ellers jobbes det med oppdatering av de to lokalhistorieheftene vi har gitt ut om kulturminner i bygda. Vårt sist utgitte hefte fra Halmsås krets ble fort utsolgt og vi håper å få oppdatert og trykket opp et mindre opplag før jul i år. Det første heftet vårt, utgitt i 2010 trenger vi noe mer tid på før det kan trykkes på nytt.
  • Vi har stadig planer om nye arrangementer på Fagerheim, uten at det i år har blitt noe konkret ut av det. Soppdag og historier fra jeger- og fiskeforeningen i bygda har vært av de aktuelle temaene.
  • Vi regner med å kunne utgi en ny årskalender for 2018 også i høst, men trenger flere gode, gamle bilder til denne.
  • Et annet tema som opptar oss nå, er å få utarbeidet en historisk oversikt over gamle næringsveier og virksomheter utenom primærnæringen jord- og skogbruk. Innspill om dette tar vi gjerne i mot.

 

Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar

Medlemskontingent for 2017.

Vi har nå sendt ut medlemsgiroer til alle husstander i Skogbygda. Kontingenten er kr. 100 pr. medlem som tidligere og betales inn på vår bankkonto 1271.22.78526. Husk å skrive inn navn på alle medlemmer i feltet Betalt av.

Her er teksten på medlemsgiroen:

Litt om virksomheten vår.

Styret består av leder Gerd M. Husås, nestleder Gunnar Frigård, kasserer Berit Nygård, styremedlemmer Bjørn Olstad, Steinar Rognstad. Vararepr. Klaus Aasvangen, Reidun S. Opsahl.                                                                                                                                                       I 2016 har vi avholdt to arrangementer på Fagerheim. Det første var et bidrag til Folkehelseuka i Nes i juni, hvor vi inviterte til smaksprøver og foredrag om naturen som spisskammer. Det andre var et foredrag om kulturminner i gamle Halmsås krets i november.Vi avsluttet arbeidet med dokumentasjon av kulturminner i gamle Halmsås krets i høst og fikk trykket opp et nytt lokalhistorisk hefte om emnet før jul. For andre året på rad laget vi også en årskalender i 130 eks. med lokale gamle bilder, som ble raskt utsolgt.

  • Hva driver vi ellers med:                                                                                                     Dokumentasjon innenfor flere lokalhistoriske områder og temaer.                   Innsamling av gamle bilder som en pågående aktivitet. Bildene vil bli publisert på vår hjemmeside. De kan sendes til vår facebook-side eller e-postadresse, se nedenfor.           Vi bidrar i prosjektet «Registrering av alle kjente husmannsplasser i Nes» i samarbeid med Raumnes historielag.                                                                                                               I år skal vi samarbeide med Nes Friluftsråd om å få med nyttige opplysninger fra Skogbygda inn på et nytt turkart for hele kommunen. Vi skal også bidra med plassering av nye punkter i stolpejaken spesielt i Skogbygda.                                                         Vedlikehold og bruk av kulturstien ved Bårhaug, bl a til turer med skoleklasser.               Engasjement i arbeidet med å beholde barneskolen i bygda.                                                Nye arrangementer på Fagerheim.                                                                                                Vår hjemmeside er http://www.skogbygdahistorielag.no/.  E-post-adressen er   post@skogbygdahistorielag.no og vår Facebookside finner dere på  https://www.facebook.com/groups/179082802147127/.                                            Velkommen som fortsatt eller ny medlem i Skogbygda historielag. I 2016 hadde vi ca. 140 medlemmer. Det er vi veldig takknemlig for og fornøyd med.

Vennlig hilsen

Gerd M. Husås /s.

 

Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar

Fra årsmøtet 23.2.2017.

Årsmelding 2016

Protokoll fra årsmøtet 23022017

 

Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar

Husaasen 127/11

Ole Husås forteller litt av historien om sin slektsgard. Historien er ment som en fortelling til barnebarn, og filmet av sønnen Dag Olav Husås. Han tar oss med på en rundttur i husene og på tunet. I tillegg viser han fram slaktemaska etter sin far, div. gammel redskap, skøte, skattebok. I fortellingen hører vi også om både bestefar og faren, som var postmenn.

Klikk på linken https://www.youtube.com/watch?v=FOn2POEQk5Y eller søk opp Husaasen på you tube.

Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar