Fanget opp av
Author: Bjørn Olstad

Fagerheimkveld 22.11.2022

Fagerheimkveld 22.11.2022

Bildene viser frammøtet på Fagerheim, og på nederste bilde i forgrunnen står foredragsholderne Elisabeth Maarud og Jan Erik Horgen. Historielaget arrangerte torsdag 17. november 2022 den første Fagerheimkvelden etter pandemi-pausen. Temaene var et foredrag av Jan Erik Horgen om byggeskikk og gamle bygninger i Skogbygda «før i væla» og Elisabeth Maarud ga en fin og artig orientering om og eksempler på dialekter generelt og særlig fra nærområdet. Det var lagt inn en god pause med servering og loddsalg. Praten gikk…

Les mer Les mer

Medlemskontingent 2022.

Medlemskontingent 2022.

Giro for medlemskontingent for 2022 er nå lagt i de fleste postkasser i Skogbygda. Kontingenten er som tidligere kr. 100 pr. person og kan betales direkte på vår bankkonto 1271.22.78256 eller med Vipps til 565962. Vi vil gjerne ha medlemmenes navn på innbetalingen. Velkommen som medlem!

Årets julegave fra Skogbygda historielag.

Årets julegave fra Skogbygda historielag.

Som sikkert allerede kjent har vi kommet med et nytt hefte med lokalhistorie fra Skogbygda. Dette tar for seg historien om dagligvarehandelen, Sjøli Maskindrift og noen andre av våre lokale bedrifter i Skogbygda.  Heftet er utarbeidet av Klaus Aasvangen og Reidun S. Opsahl. Bjørn Olstad har stått for redigeringa. Dette er vårt sjette hefte. Vi retter en spesiell takk til alle som har lånt oss bilder og bidratt med historiene og til Joker som lar oss få selge heftene der….

Les mer Les mer

Nytt lokalhistoriehefte med butikkhistorie, om Sjøli Maskindrift og andre historier.

Nytt lokalhistoriehefte med butikkhistorie, om Sjøli Maskindrift og andre historier.

Vi har gleden av å presentere vårt nyeste lokalhistoriehefte, som nå er til salgs hos Joker, Skogbygda eller hos styret. Bjørn Olstad har som for de øvrige heftene våre redigert og fått trykket opp heftet. Her har Reidun S. Opsahl utarbeidet en omfattende historisk oversikt og beskrivelse i ord og bilder av alle butikker,  dagligvareforretninger og andre typer utsalg som vi kjenner til i Skogbygda. Dette gir både en enestående  innsikt i handelsvirksomheten i gamle dager i Skogbygda og i…

Les mer Les mer

Vedtekter for Skogbygda historielag.

Vedtekter for Skogbygda historielag.

VEDTEKTER FOR SKOGBYGDA HISTORIELAG – ”Oppi her”.
 Vedtekter for Skogbygda historielag vedtatt på konstituerende årsmøte 8. april 2010, revidert pr. 24.2.2011.

Skogbygda historielag har til formål å fremme interessen for lokalhistorie, kulturminner/vern og tradisjoner og samle inn og ta vare på alt som har betydning for Skogbygdas historie og som kan fortelle om folks livsvilkår i bygda gjennom tidene. Laget har ingen andre økonomiske formål enn å dekke løpende drift. Stiftelsesdato er på konstituerende årsmøte på Fagerheim 8. april 2010. Lagets navn har undertittelen ”Oppi her”.

Nytt opplag av noen av våre lokalhistoriske hefter.

Nytt opplag av noen av våre lokalhistoriske hefter.

Vi har nå oppdatert og trykket opp flere av våre hefter, etter at de har vært nær utsolgt ei periode. Heftene blir som tidligere solgt hos Joker, Skogbygda, men kan også bestilles ved å kontakte historielaget. Følgende hefter er nå for salg hos Joker: Lokale historier fra krigens dager i Skogbygda kr. 200, Johan Carlsens bilruter 1935 – 2000 kr. 150, Kulturminner innenfor gamle Halmsås krets kr. 150 og Skogbygda historielag 10 år 2010 – 2019 kr. 150. Lagets første…

Les mer Les mer

GOD JUL OG GODT NYTTÅR!

GOD JUL OG GODT NYTTÅR!

Vi ønsker alle våre medlemmer og andre lokalhistorieinteresserte god jul og godt nyttår! Nå kan vi snart se tilbake på 10 års virke som historielag og håper vi har greidd å øke interessen for lokalhistorie fra Skogbygda. Vi takker for oppslutning, bidrag og interesse for våre hyggekvelder på Fagerheim, som vi føler har truffet et behov hos mange. Dette vil vi fortsette med. En stor oppgave vi har tatt på oss, er å merke opp gamle turstier og opplyse om…

Les mer Les mer