Fanget opp av
Author: Bjørn Olstad

Nytt opplag av heftet «Kulturminner innenfor gamle Halmsås krets»

Nytt opplag av heftet «Kulturminner innenfor gamle Halmsås krets»

Vi har nå trykket opp en revidert utgave av vårt siste lokalhistoriehefte «Kulturminner innenfor gamle Halmsås krets». I dette heftet beskrives kultur- og fornminner, gamle gårder og vegsystemer i tidligere tider i søre del av Skogbygda og gir god kunnskap og innsikt i livet i dette området før i tida. Heftet er nå til salgs hos Joker Skogbygda eller ved henvendelse til en i styret. Prisen er som før kr. 150. Heftet kan også sendes utenbygds mot dekning av frakt.

Hyggekveld på Fagerheim 15.3.2018

Hyggekveld på Fagerheim 15.3.2018

Skogbygda Historielag inviterer til hyggekveld på Fagerheim torsdag 15. mars 2018 kl. 18.30. Vi får besøk fra Skogbygda Jeger- og fiskeforening. Reidar Vangen og Jørgen Kvernhaugen Norum står for kveldens kåserier. Har du fiske- eller jakthistorier er vi glade for at du bidrar.  Gratis inngang og kaffe. Loddsalg som vanlig. Velkommen.

Årsmøte 2018

Årsmøte 2018

Vi avholder årsmøte torsdag 8. mars kl. 19 på Skogbygda skole. Vanlige årsmøtesaker. Saker som ønskes behandlet meldes til Gerd. M. Husås innen torsdag 22. februar 2018. Vel møtt! Styret. Vi oppfordrer alle som er interessert i vårt arbeid til å møte opp.

Julehilsen 2017.

Julehilsen 2017.

God jul og godt nyttår! Vi i Skogbygda historielag ønsker våre medlemmer og interesserte ei riktig hyggelig jul og et godt nytt år 2018. Vi takker også alle som har bidratt til at vi har fått gjennomført de oppgaver vi har påtatt oss i året som er gått, kanskje særlig arbeidet med stifinning og GPS-merking av våre turstier for å få de inn på Nes kommunes nye digitale turkart. Vennlig hilsen Skogbygda historielag

Årskalender 2018

Årskalender 2018

På grunn av for liten tilgang på bilder fra tidligere tider i Skogbygda blir det dessverre ikke laget noen årskalender for 2018. Vi håper å komme sterkere tilbake når vi nærmer oss 2019. Derfor er vi fortsatt veldig interessert i bilder fra «gode, gamle dager» i Skogbygda. Vennlig hilsen Skogbygda historielag.

Bilder til årskalender 2018.

Bilder til årskalender 2018.

Historielaget planlegger en årskalender også for 2018. Til denne er vi fortsatt interessert i gamle bilder fra Skogbygda. Scannede bilder kan sendes til vår e-mailadresse eller legges ut på vår facebook-side. Papirbaserte bilder kan leveres til noen av oss i styret, så scanner vi  de. Vi er interessert i alle typer bilder, men de bør være fra 1970 eller tidligere. For å få kalenderen satt i trykken og klar for utgivelse i god tid før jul, må vi ha bildene…

Les mer Les mer

Heftet «Lokale historier fra krigens dager i Skogbygda» er fortsatt til salgs.

Heftet «Lokale historier fra krigens dager i Skogbygda» er fortsatt til salgs.

Vi minner om at vi fortsatt har dette heftet til salgs hos Joker i Skogbygda. Heftet, som ble utgitt i 2011, er på 160 sider og gir en detaljert og spennende skildring av hendelser fra Skogbygda og om folk som deltok i krigen utenfor Skogbygda. Stoffet er innhentet og skrevet ned av Klaus Aasvangen. Heftet koster kr. 200. Interesserte utenfor Skogbygda kan få heftet tilsendt ved henvendelse til Bjørn Olstad, mobil 95814409 eller som e-post til historielaget,  post@skogbygdahistorielag.no.

Litt om hva vi driver med for tiden.

Litt om hva vi driver med for tiden.

Historielaget driver kontinuerlig med flere saker som vi enten er involvert i fra kommunen eller på egne vegne. Vi kan nevne noen av de: I sommer har vi kartlagt de viktigste stiene i bygda og fått disse GPS-merka og lagt de inn på det nye digitale turkartet som kommunen jobber med. Det er stier i Skårerberget, Husåsskogen, Fallet og Fløyta-området som er gått opp. Både på det digitale kartet og på det nye papirbaserte turkartet vil stiene bli merket med…

Les mer Les mer

Medlemskontingent for 2017.

Medlemskontingent for 2017.

Vi har nå sendt ut medlemsgiroer til alle husstander i Skogbygda. Kontingenten er kr. 100 pr. medlem som tidligere og betales inn på vår bankkonto 1271.22.78526. Husk å skrive inn navn på alle medlemmer i feltet Betalt av. Her er teksten på medlemsgiroen: Litt om virksomheten vår. Styret består av leder Gerd M. Husås, nestleder Gunnar Frigård, kasserer Berit Nygård, styremedlemmer Bjørn Olstad, Steinar Rognstad. Vararepr. Klaus Aasvangen, Reidun S. Opsahl.                  …

Les mer Les mer