Fanget opp av
Month: juli 2019

Vedlikehold av Kulturstien i Skårerberget/Bårhaug skog.

Vedlikehold av Kulturstien i Skårerberget/Bårhaug skog.

Som en del av turkartprosjektet i Nes friluftsråd har historielaget gått opp og digitalisert i alt 17 gamle turstier i Skogbygda. Disse skal ryddes, merkes og skiltes i løpet av en 5-årsperiode. Merking og skilting skal være etter en såkalt universiell standard(DNT-standard). Vi har fått tildelt kr. 100.000 av Gjensidigestiftelsen til dette arbeidet. Styret har bestemt at kulturstien med tilhørende stier i Skårerberget skal tas først. Disse er allerede merket og skiltet etter egen standard og må derfor erstattes med…

Les mer Les mer