Nytt styre etter årsmøtet 7.3.2019.

Leder Gerd M. Husås, nestleder Gunnar Frigård, sekretær Fredrik Flaen Throndsen, kasserer Berit Nygård, styremedlem Erik Ringstad. Varamedlemmer: Klaus Aasvangen, Reidun S. Opsahl.

Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar

Årsmøte avholdes torsdag 7. mars 2019 kl. 19 på Skogbygda skole.

Vanlige årsmøtesaker. Innkomne saker meldes til Gerd M. Husås innen 22.februar. Styret.

Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar

Julegave fra Gjensidigestiftelsen.

Gjensidigestiftelsen har tildelt Skogbygda historielag kr. 100.000 til merking og skilting av gamle turstier i Skogbygda. Samtidig fikk Skogbygda jeger- og fiskeforening kr. 75.000 til oppgradering av sin leirduebane. Tildelingen ble markert som en overraskelse ved Jokern Skogbygda onsdag 19.12. På bildet ser vi Reidar Vangen, ordfører Grete Sjøli, Hege Haug fra Gjensidigestiftelsen og Gerd M. Husås.

Skogbygda historielag retter en stor takk til Gjensidigestiftelsen for gaven.

 

 

Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar

Årskalender 2019 til salgs nå.

Vi kan glede dere med at vi klarte å få nok gode gamle bilder fra Skogbygda til en ny årskalender for 2019. Denne er nå å få kjøpt hos Joker Skogbygda eller direkte fra historielaget. Dette kan være ei hyggelig julegave til familie, venner og kjente. Prisen er som før kr. 130. Ha ei fin adventstid.

Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar

Hyggekveld på Fagerheim 13.11.2018 kl. 18.30

Skogbygda Historielag, Oppi her inviterer til hyggekveld på Fagerheim. Har du snurrepipperier eller andre gjenstander du ikke vet hva er, lurer på verdien eller andre ting så ta det med deg. Bitten Bodding og Eivind Graaterud vil være tilstede og svare på spørsmål.

Klaus Aasvangen har samlet inn noen historier til noen av Skaugbygningene, som har gjort noe utenom det vanlige. Tusenkunstneren fra Dystland – Haraldsta’n laget bl.a. sitt eget fotoapparat, og noen av hans bilder blir vist. Sigvart C. Nordli; Nordhaganissen som vi ser på bildet nedenfor er en av de andre han vil kåsere over.

Velkommen! Som vanlig gratis inngang, gratis kaffe og kaker. vi har ikke vips så det er fint om du tar med kontanter til utloddinga.

Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar

Skogbygda skole feirer sitt 50-års-jubileum 13. juni 2018.

Skogbygda skole ble tatt i bruk ved skolestart høsten 1967. Skolen vil markere dette 50-årsjubileet 13. juni i år med åpen dag på skolen fra kl 17 – 20. Historielaget har utarbeidet en kort historikk over planlegging og oppstart av skolen i 1967.  Les videre

Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar

Medlemskontingent 2018.

Vi har nå sendt ut medlemsgiroer for 2018 til alle husstander i Skogbygda. Medlemskontingenten er som før kr. 100 pr. medlem. Husk å skrive alle navn som innbetalingen dekker. For utenbygdsboende kan medlemskap tegnes ved å betale inn aktuelt beløp på vår bankkonto 1271.22.78526 påført hvem kontingenten dekker. På forhånd tusen takk for støtten. Det kan nevnes at i 2017 hadde vi ca 120 medlemmer.

Litt om virksomheten vår: Styret består av leder Gerd M. Husås, nestleder Gunnar Frigård, kasserer Berit Nygård, styremedlemmer Bjørn Olstad og Steinar Rognstad. Vararepr. Klaus Aasvangen, Reidun S. Opsahl.                                                                                    
I 2018 har vi allerede avholdt en hyggekveld på Fagerheim, hvor Skogbygda jeger- og fiskeforening  fortalte om sitt arbeid og Jørgen Kvernhaugen Norum ga oss et foredrag om viltforvaltning. Det blir en ny samling på Fagerheim til høsten. Alt er ikke klart angående innhold, men et hovedemne blir snurrepiperier og historien om Haraldstad’n. Han bodde ved Dystland(Jordet). Vi skal fortsette arbeidet med merking og skilting av de GPS-registrerte stiene som vi har meldt inn på kommunens nye digitale turkart. Her kreves et nært samarbeid med grunneierne. Vi samarbeider også med Skogbygda skole om feiringen av deres 50-årsjubileum på forsommeren. Et anna prosjekt er å ferdigstille og sette på plass en såkalt vennebenk på skolen, som er en gave fra en av våre medlemmer i Oslo. Dette vil bli gjort ifm skolens jubileumsfeiring. For øvrig jobber vi fortløpende med dokumentasjon av vår lokalhistorie med sikte på å gi ut flere hefter. Kan du hjelpe oss med gamle bilder til årskalender for 2019?  I fjor manglet vi bilder. Flere prosjekter/oppgaver vil sikkert dukke opp i løpet av året.
Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar

Hyggekveld på Fagerheim med Skogbygda jeger- og fiskeforening.

Torsdag 15.3.2018 kunne lagets leder Gerd M. Husås ønske velkommen til en hyggekveld på Fagerheim med vekt på jakt og fiske i bygda, samt et foredrag om forvaltning av viltbestanden generelt.

Reidar Vangen, som er leder i Skogbygda jeger- og fiskeforening presenterte foreningen med historikk og hva de driver med nå. Foreningen ble stiftet i 1952 nettopp her på Fagerheim. Laget har nå 70 medlemmer. Opp gjennom åra har de lagt til rette for gode jakt- og fiskeopplevelser i samarbeid med grunneierne, bl.a salg av jaktkort. Det blir arbeidet for å utbedre forholdene for friluftslivet, bl.a ved Fløyta. Det bygges også ut flere gapahuker. Han kunne ellers opplyse at vannkvaliteten er blitt betydelig bedre nå etter flere års kalking.

Jørgen Kvernhaugen Norum ga på en levende og forståelig måte et godt innblikk i hva som bør gjøres for å beholde en levedyktig viltstamme over tid. Han kunne vise fram både mårfeller og mårskinn. Ett mårskinn er i dag verdt ca kr. 500.

Det ble servert kaffe og masse kaker og de relativt få frammøtte, ca 25 stk. fikk også god tid til både å diskutere jaktsesongen og komme med noen jakthistorier. Til slutt kunne Gerd M. Husås kjøre lykkehjulet med en stor mengde gevinster.

Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar

Nytt opplag av heftet «Kulturminner innenfor gamle Halmsås krets»

Vi har nå trykket opp en revidert utgave av vårt siste lokalhistoriehefte «Kulturminner innenfor gamle Halmsås krets». I dette heftet beskrives kultur- og fornminner, gamle gårder og vegsystemer i tidligere tider i søre del av Skogbygda og gir god kunnskap og innsikt i livet i dette området før i tida. Heftet er nå til salgs hos Joker Skogbygda eller ved henvendelse til en i styret. Prisen er som før kr. 150. Heftet kan også sendes utenbygds mot dekning av frakt.

Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar

Hyggekveld på Fagerheim 15.3.2018

Skogbygda Historielag inviterer til hyggekveld på Fagerheim

torsdag 15. mars 2018 kl. 18.30.

Vi får besøk fra Skogbygda Jeger- og fiskeforening. Reidar Vangen og Jørgen Kvernhaugen Norum står for kveldens kåserier. Har du fiske- eller jakthistorier er vi glade for at du bidrar. 
Gratis inngang og kaffe. Loddsalg som vanlig.
Velkommen.

Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar