Fagerheim torsdag 23. november 2023 kl 1900. Slakting i gamle dager.

Fagerheim torsdag 23. november 2023 kl 1900. Slakting i gamle dager.

Sammen med rundvask, klesvask, baking var slakting en av de største arbeidsoppgavene før jul. Ikke minst hvordan man delte opp grisen var viktig. Tidligere ble hele grisen nyttet. Lungemos, sylte, blodklubb var helt vanlige retter tidligere, og er kanskje en kuriositet i dag.
I Skogbygda var det veldig mange bygdeslaktere. Noen slakter fortsatt hjemme den dag i dag. Klaus Aasvangen vil fortelle om deres virke og vise slakteredskap.
Oddbjørn Aasvangen har arbeidet som kjøttskjærer i mange år. Vi er så heldige at han vil dele opp en halv gris for oss på Fagerheim.
De oppdelte stykkene blir etter kaffen loddet ut. Roger Paulsen hjelper til med vakumpakking. Han tar også med seg noen produkter fra sitt gardsutsalg av storfeprodukter på Engeflaen.
Som vanlig gratis inngang, kaffe og kaker.
Velkommen.

Slakting fra Huken.

Øverst fv. Gerd Martinsen, som rører i blodbøtta, Nils Haugen, Ole Jordet og Gunnar Haugen tapper .

Øverst th. Enklere å tømme grisen for blod er det når den henges opp. Her ser vi fv. Egil Grønlien, Stian Roland og Linda Roland.
Det er en kunst å få riktig temperatur på vannet. Stian skoller og Egil sørger for vannet.

Legg igjen en kommentar