Litt om hva vi driver med for tiden.

Litt om hva vi driver med for tiden.

Historielaget driver kontinuerlig med flere saker som vi enten er involvert i fra kommunen eller på egne vegne. Vi kan nevne noen av de:

  • I sommer har vi kartlagt de viktigste stiene i bygda og fått disse GPS-merka og lagt de inn på det nye digitale turkartet som kommunen jobber med. Det er stier i Skårerberget, Husåsskogen, Fallet og Fløyta-området som er gått opp. Både på det digitale kartet og på det nye papirbaserte turkartet vil stiene bli merket med vanskelighetsgrad, naturlige startsteder/parkering og relevante kulturminner. Det er Per Linnerud i kommunen som leder dette prosjektet.
  • Kommunen arbeider også med en kulturminneplan. I denne planen skal det innarbeides en oversikt og beskrivelse av kulturminner og viktige steder/områder som må spesielt tas vare på for framtiden. I hver grend er det foreslått såkalte hensynssoner som er spesielle for bygda og i kommunen, med tilhørende bygninger. Høringsfrist for planen var 1.9.2017. I Skogbygda er det lagt inn to slike soner, henholdsvis Sjøligarda og Sagen mølle. Vi har gitt vårt innspill til planen, som går på å unngå spesielle restriksjoner for disse sonene mht. ekstraordinære kostnader for eierne.
  • Vi har også vært involvert i planlegging av  den nye kulturminneuka som kommunen gjennomfører i disse dager. Vårt bidrag er en guidet tur i kulturstien i Skårerberget.
  • I forbindelse med behandling av kommunenes strategi for ny skolestruktur har historielaget engasjert seg sterkt med  sikte på å bevare den foreslått nedlagte Skogbygda skole. Som kjent lykkes aksjonsgruppa og alle involverte med å stoppe vedtaket om nedlegging av skolen vår, som er 50 år i år.
  • Det har ei tid vært arbeidet med å få opp et nytt skilt til minne om flyslippene under krigen oppe ved Utsjøen. Det er Kjell V. Martinsen sammen med interesserte folk fra Gullverket som nå har fått satt opp et skilt med beskrivelser av slipp og bilde av hytta som ble brukt, “Toppen”. Se omtale i vårt hefte om krigens dager i Skogbygda.
  • Ellers jobbes det med oppdatering av de to lokalhistorieheftene vi har gitt ut om kulturminner i bygda. Vårt sist utgitte hefte fra Halmsås krets ble fort utsolgt og vi håper å få oppdatert og trykket opp et mindre opplag før jul i år. Det første heftet vårt, utgitt i 2010 trenger vi noe mer tid på før det kan trykkes på nytt.
  • Vi har stadig planer om nye arrangementer på Fagerheim, uten at det i år har blitt noe konkret ut av det. Soppdag og historier fra jeger- og fiskeforeningen i bygda har vært av de aktuelle temaene.
  • Vi regner med å kunne utgi en ny årskalender for 2018 også i høst, men trenger flere gode, gamle bilder til denne.
  • Et annet tema som opptar oss nå, er å få utarbeidet en historisk oversikt over gamle næringsveier og virksomheter utenom primærnæringen jord- og skogbruk. Innspill om dette tar vi gjerne i mot.

 

Legg igjen en kommentar