Medlemskontingent 2023

Medlemskontingent 2023

Skogbygda historielag har som formål å fremme interessen for lokalhistorie, kulturminner og tradisjoner som har hatt betydning for folk i bygda vår.

Siden oppstart i 2010 er det utgitt seks historiske hefter. Det nyeste kom i 2022 og handler om dagligvarehandel og lokale bedrifter i Skogbygda i tidligere tider.

Alle våre hefter selges på Joker Skogbygda og er et resultat av omfattende dokumentasjon og gravearbeid utført av lagets medlemmer. Våre ”Fagerheimkvelder” vår og høst, der lokalhistorie blir presentert, er alltid godt besøkte.

Skogbygda historielag har snart fullført jobben med å merke turstier rundt i bygda. Disse skal registreres på kommunens nye turkart. Stolpejakta 2023 er også i lagets regi, og denne sesongen er det muligheter for å bli bedre kjent i området Fallet – Steinsjøen, i tillegg til skogen nær Skogbygda skole.

Styret 2023 består av: Leder: Gerd M. Husås, nestleder Gunnar A. Frigård, kasserer Svein Lindahl, sekretær Elisabeth Maarud, styremedlem Frank Sjølie. Varamedlemmer: Klaus Aasvangen og Reidun S. Opsahl.

Følg oss på vår hjemmeside: https://www.skogbygdahistorielag.no  eller på Facebook.                                                      E-post: post@skogbygdahistorielag.no

Vi håper du vil støtte oss! Medlemskontingenten er som før kr 100 pr person. Betal gjerne med Vipps nr: 565962, som  bankgiro eller direkte til vår bankkonto og husk å skrive navn på de medlemskontingenten  gjelder for. Vår bankkonto er 1271.22.78526 Skogbygda historielag v/ Svein Lindahl, Liagrenda 151, 2164 Skogbygda.

 

Legg igjen en kommentar