Medlemskontingent for 2017.

Medlemskontingent for 2017.

Vi har nå sendt ut medlemsgiroer til alle husstander i Skogbygda. Kontingenten er kr. 100 pr. medlem som tidligere og betales inn på vår bankkonto 1271.22.78526. Husk å skrive inn navn på alle medlemmer i feltet Betalt av.

Her er teksten på medlemsgiroen:

Litt om virksomheten vår.

Styret består av leder Gerd M. Husås, nestleder Gunnar Frigård, kasserer Berit Nygård, styremedlemmer Bjørn Olstad, Steinar Rognstad. Vararepr. Klaus Aasvangen, Reidun S. Opsahl.                                                                                                                                                       I 2016 har vi avholdt to arrangementer på Fagerheim. Det første var et bidrag til Folkehelseuka i Nes i juni, hvor vi inviterte til smaksprøver og foredrag om naturen som spisskammer. Det andre var et foredrag om kulturminner i gamle Halmsås krets i november.Vi avsluttet arbeidet med dokumentasjon av kulturminner i gamle Halmsås krets i høst og fikk trykket opp et nytt lokalhistorisk hefte om emnet før jul. For andre året på rad laget vi også en årskalender i 130 eks. med lokale gamle bilder, som ble raskt utsolgt.

  • Hva driver vi ellers med:                                                                                                     Dokumentasjon innenfor flere lokalhistoriske områder og temaer.                   Innsamling av gamle bilder som en pågående aktivitet. Bildene vil bli publisert på vår hjemmeside. De kan sendes til vår facebook-side eller e-postadresse, se nedenfor.           Vi bidrar i prosjektet «Registrering av alle kjente husmannsplasser i Nes» i samarbeid med Raumnes historielag.                                                                                                               I år skal vi samarbeide med Nes Friluftsråd om å få med nyttige opplysninger fra Skogbygda inn på et nytt turkart for hele kommunen. Vi skal også bidra med plassering av nye punkter i stolpejaken spesielt i Skogbygda.                                                         Vedlikehold og bruk av kulturstien ved Bårhaug, bl a til turer med skoleklasser.               Engasjement i arbeidet med å beholde barneskolen i bygda.                                                Nye arrangementer på Fagerheim.                                                                                                Vår hjemmeside er https://www.skogbygdahistorielag.no/.  E-post-adressen er   post@skogbygdahistorielag.no og vår Facebookside finner dere på  https://www.facebook.com/groups/179082802147127/.                                            Velkommen som fortsatt eller ny medlem i Skogbygda historielag. I 2016 hadde vi ca. 140 medlemmer. Det er vi veldig takknemlig for og fornøyd med.

Vennlig hilsen

Gerd M. Husås /s.

 

Legg igjen en kommentar