Skogbygdingene aktive for stemmeretten

Skogbygdingene aktive for stemmeretten

Forsiden av bunken med underskriftslister fra Drammen i 1905
Forsiden av bunken med underskriftslister fra Drammen i 1905

11. juni 2013 er det 100 år siden kvinnene fikk stemmerett. En rettighetskamp som pågikk i 20 år. Skogbygdingene var aktive i underskriftskampanjen for kvinners stemmerett.  Det ble gjennomført tre underskriftskampanjer: 1890, 1905 og 1907. I Dagbladet den 14. desember 1885 kunne man lese at «en del kvinder er traadt sammen for at danne en forening, der udelukkende har til formaal at arbeide for stemmeret for kvinder». 

Allerede i 1890 var det underskriftskampanje, men kun noen få navn er å se fra Nes. De er sammen med Eidsvoll-lista fra Frilset. Hvorfor det ikke var engasjement i Nes kjenner vi ikke til, der flere av nabokommunene har sendt inn lister.

I 1905 var det større aktivitet, og det var egen rodeliste for Seterstøa. I alt 55 kvinner fra Skogbygda skrev under og i tillegg finner vi noen på de andre rodelistene i Nes og Sør-Odal. Det er imponerende når vi vet at flere av damene bodde over det meste av Skogbygda. Den gangen tok det sin tid komme rundt med lista, og underskriftene skjedde ilp. av noen få dager.

I forbindelse med Stortingets behandling av grunnlovsforslaget om innføring av begrenset statsborgerlig stemmerett for kvinner i 1907, arrangerte Landskvindestemmeretsforeningen nok en stor underskriftsaksjon. . Det ser ut til at det ikke var egen liste for Skogbygda eller Seterstøa. Under Nes-listene finner vi flere av kvinnene fra Skogbygda, men de fleste har skrevet under sammen med Sør-Odølingene.

Listene med underskriftene til våre slektninger og formødre finnes her: http://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/Historikk/Kvinnestemmerett/

Mer om kampen for stemmeretten og utdrag fra debattene i Stortinget finnes på de samme sidene.

 

Legg igjen en kommentar