Fanget opp av
Tag: stemmerett

Skogbygdingene aktive for stemmeretten

Skogbygdingene aktive for stemmeretten

11. juni 2013 er det 100 år siden kvinnene fikk stemmerett. En rettighetskamp som pågikk i 20 år. Skogbygdingene var aktive i underskriftskampanjen for kvinners stemmerett.  Det ble gjennomført tre underskriftskampanjer: 1890, 1905 og 1907. I Dagbladet den 14. desember 1885 kunne man lese at «en del kvinder er traadt sammen for at danne en forening, der udelukkende har til formaal at arbeide for stemmeret for kvinder».