Vedlikehold av Kulturstien i Skårerberget/Bårhaug skog.

Vedlikehold av Kulturstien i Skårerberget/Bårhaug skog.

Som en del av turkartprosjektet i Nes friluftsråd har historielaget gått opp og digitalisert i alt 17 gamle turstier i Skogbygda. Disse skal ryddes, merkes og skiltes i løpet av en 5-årsperiode. Merking og skilting skal være etter en såkalt universiell standard(DNT-standard). Vi har fått tildelt kr. 100.000 av Gjensidigestiftelsen til dette arbeidet.

Styret har bestemt at kulturstien med tilhørende stier i Skårerberget skal tas først. Disse er allerede merket og skiltet etter egen standard og må derfor erstattes med merker, pllskilt og opplysningsskilt etter ny standard. Dette arbeidet er så smått kommet igang, ved at vi har målt avstander mellom aktuelle kulturminner og skal ha dette med på hvert pilskilt, sammen med logoer og til-stedsnavn.

Pilskiltene vil få en grønn/blå farve med hvite bokstaver og piler som viser retning.

De nye skiltene/plakatene er laget av hard plast med metallplate underst. Dette gjør plakatene med holdbare for både sol, regn og kulde. Teksten vil bli som før.

Vi håper å ha utført dette i løpet av høsten.

Legg igjen en kommentar