Kart over romanifolk/tateres leirplasser i Skogbygda.

Kart over romanifolk/tateres leirplasser i Skogbygda.

Historielaget er blitt bedt om å hjelpe til med kartlegging av romanifolk/tateres leirplasser i Skogbygda. Det er Kulturminneforvaltningen i Akershus som ønsker å få laget denne oversikten for hver kommune i fylket. Vi har plottet inn de plassene vi vet om i vedlagte kart. Dersom det er andre plasser som ikke er med på kartet, ta kontakt med oss om dette. Bildet av taterleiren er en illustrasjon kopiert  fra Google. norgeskart-utskrift (1) Taterleir

Fra årsmøtet 13.3.24 i Skogbygda historielag

Fra årsmøtet 13.3.24 i Skogbygda historielag

  Øverst: Gerd Husås overrekkes blomster av Gunnar Frigård når hun nå takket for seg etter mange år som leder i historielaget. Videre ser vi  f v  Svein Lindahl, Elisabeth Maarud, Eva Vinju, Gunnar Frigård, Gerd Husås, Klaus Aasvangen, Anbjørg Borgenholt, Peder Munkelien, og på nederste bilde ser vi i tillegg Reidar Vangen og Anne Marie Vangen. Fotograf er Bjørn Olstad.

Lokalhistorie håndskrevet av Arne Skeie, lærer ved Skogbygda skole

Lokalhistorie håndskrevet av Arne Skeie, lærer ved Skogbygda skole

Arne Skeie var lærer ved Skogbygda skole fram til 1980-tallet. Han fikk anledning til å bruke en time i uka til spesielle oppgaver den siste tida før han pensjonerte seg. Denne tida benyttet han til å ha samtaler med folk om hvordan de opplevde Skogbygda i “gamle dager”. Fra disse samtalene har han håndskrevet verdifulle tekster om livet på den tida, samlet innenfor hvert sitt område/tema. Disse temaene er sagbruk, snekkerverksteder, bygdesmier, meierier og melkelag, tømmerfløyting i Glomma, fergetransport over…

Les mer Les mer

Ny leder for styret i historielaget søkes.

Ny leder for styret i historielaget søkes.

Skogbygda historielag trenger ny leder og har ingen aktuelle kandidater akkurat nå. Vårt årsmøte er 13. mars 2024, hvor vi også skal velge nytt styre. Vi etterlyser derfor en person som kan gå rett inn i ledervervet sammen med et godt sammensatt styre. Valgperioden er ett år, Er det noen som tar utfordringen? Spørsmål kan tas opp med Anbjørg Borgenholt, mob. 90878626, email a_borgenholt@hotmail.com. Valgkomiteen

Fagerheim torsdag 23. november 2023 kl 1900. Slakting i gamle dager.

Fagerheim torsdag 23. november 2023 kl 1900. Slakting i gamle dager.

Sammen med rundvask, klesvask, baking var slakting en av de største arbeidsoppgavene før jul. Ikke minst hvordan man delte opp grisen var viktig. Tidligere ble hele grisen nyttet. Lungemos, sylte, blodklubb var helt vanlige retter tidligere, og er kanskje en kuriositet i dag. I Skogbygda var det veldig mange bygdeslaktere. Noen slakter fortsatt hjemme den dag i dag. Klaus Aasvangen vil fortelle om deres virke og vise slakteredskap. Oddbjørn Aasvangen har arbeidet som kjøttskjærer i mange år. Vi er så…

Les mer Les mer

Historien om Ivar Aasvangen som emigrerte til Canada.

Historien om Ivar Aasvangen som emigrerte til Canada.

Roy Normann Aasvangen har fortalt historien om sin onkel, Ivar Aasvangen. Historien om Ivar Aasvangen og hans lille familie som emigrerte til Canada i 1949. Betsy og Karl Aasvangen fikk ni barn. En av dem, Kaare, døde av sykdom i ung alder. I ungeflokken var det et tvillingpar, Ivar og Rolf, som ble født den 18. september 1916.

Protokoll fra årsmøtet 15. mars 2023.

Protokoll fra årsmøtet 15. mars 2023.

Avskrift av protokoll fra årsmøtet i Skogbygda historielag “Oppi her” onsdag 15. mars 2023 på Skogbygda skole. Tilstede: Gerd M. Husås, Gunnar Frigård, Svein Lindahl, Reidun S: Opsahl, Klaus Aasvangen, Bjørn Olstad, Peder Munkelien, og Elisabeth Maarud.