Fanget opp av
Category: Nyheter

Ny leder for styret i historielaget søkes.

Ny leder for styret i historielaget søkes.

Skogbygda historielag trenger ny leder og har ingen aktuelle kandidater akkurat nå. Vårt årsmøte er 13. mars 2024, hvor vi også skal velge nytt styre. Vi etterlyser derfor en person som kan gå rett inn i ledervervet sammen med et godt sammensatt styre. Valgperioden er ett år, Er det noen som tar utfordringen? Spørsmål kan tas opp med Anbjørg Borgenholt, mob. 90878626, email a_borgenholt@hotmail.com. Valgkomiteen

Fagerheim torsdag 23. november 2023 kl 1900. Slakting i gamle dager.

Fagerheim torsdag 23. november 2023 kl 1900. Slakting i gamle dager.

Sammen med rundvask, klesvask, baking var slakting en av de største arbeidsoppgavene før jul. Ikke minst hvordan man delte opp grisen var viktig. Tidligere ble hele grisen nyttet. Lungemos, sylte, blodklubb var helt vanlige retter tidligere, og er kanskje en kuriositet i dag. I Skogbygda var det veldig mange bygdeslaktere. Noen slakter fortsatt hjemme den dag i dag. Klaus Aasvangen vil fortelle om deres virke og vise slakteredskap. Oddbjørn Aasvangen har arbeidet som kjøttskjærer i mange år. Vi er så…

Les mer Les mer

Historien om Ivar Aasvangen som emigrerte til Canada.

Historien om Ivar Aasvangen som emigrerte til Canada.

Roy Normann Aasvangen har fortalt historien om sin onkel, Ivar Aasvangen. Historien om Ivar Aasvangen og hans lille familie som emigrerte til Canada i 1949. Betsy og Karl Aasvangen fikk ni barn. En av dem, Kaare, døde av sykdom i ung alder. I ungeflokken var det et tvillingpar, Ivar og Rolf, som ble født den 18. september 1916.

Protokoll fra årsmøtet 15. mars 2023.

Protokoll fra årsmøtet 15. mars 2023.

Avskrift av protokoll fra årsmøtet i Skogbygda historielag “Oppi her” onsdag 15. mars 2023 på Skogbygda skole. Tilstede: Gerd M. Husås, Gunnar Frigård, Svein Lindahl, Reidun S: Opsahl, Klaus Aasvangen, Bjørn Olstad, Peder Munkelien, og Elisabeth Maarud.

Medlemskontingent 2023

Medlemskontingent 2023

Skogbygda historielag har som formål å fremme interessen for lokalhistorie, kulturminner og tradisjoner som har hatt betydning for folk i bygda vår. Siden oppstart i 2010 er det utgitt seks historiske hefter. Det nyeste kom i 2022 og handler om dagligvarehandel og lokale bedrifter i Skogbygda i tidligere tider.

Kåseri om hjemmeslakting og julegriser på kafeen «På hjørnet» 10.12.2022.

Kåseri om hjemmeslakting og julegriser på kafeen «På hjørnet» 10.12.2022.

Kåseri om hjemmeslakting og julegriser på “På hjørnet” 10.12.2022. Fra et tidligere innlegg på vår facebook-side. Klaus Aasvangen og Oddbjørn Aasvangen kåserte om julegriser og hjemmeslakting på kafeen “På hjørnet” denne lørdagskvelden før jul. Her ble det fortalt historier om bygdeslakterne, slaktehistorier, oppdeling av grisen og visning av slakteredskap.