Publikasjoner

Publikasjoner

Trykte publikasjoner fra Skogbygda historielag.

Historiske steder og kulturminner langs vassdragene i Skogbygda.

Dette er det første lokalhistorieheftet vi utarbeidet, i 2009-2010. Her beskriver vi i tekst og bilder sentrale kulturminner langs vassdragene i Skogbygda. I arbeidet med lokalisering og dokumentasjon av disse funnene bygget vi på erfaringene fra de såkalte “ryggsekkturene” som ble arrangert over en 15 årsperiode fra slutten av 1990-årene og fram til rundt 2015. Her var det sentrale og godt kjente folk som ledet an både for lokalisering og kunnskap om funnene. Heftet ble oppdatert og trykket i nytt opplag i 2019.

Lokale historier fra krigens dager i Skogbygda.

Klaus Aasvangen hadde i lengre tid samlet stoff om autentiske hendelser og historier fra 2. verdenskrig i og i tilknytning til Skogbygda. Her skriver han om kjente personer som deltok aktivt under krigen, om sentrale og til dels dramatiske situasjoner og dokumenterer dette med tekst og bilder. Det dreier seg om flyslipp, kurerturer- og rømming, trefninger og dagligliv. Klaus har også med flere detaljerte beskrivelser av fly og anna krigsutstyr som ble brukt. Heftet ble trykket og utgitt i 2011.

Johan Carlsens bilruter 1935-2000.

Klaus Aasvangen har her beskrevet historia om Johan Carlsens virksomhet og bedrifter innenfor lastebil- og busstransport. Carlsens bilruter hadde garasjer ved Dysterud og utviklet seg fra å eie en enkelt lastebil til omfattende rutebil- og turbuss-trafikk. Her er det også med interessante beskrivelse og bilder av gamle lastebiler og busser. Heftet ble utgitt i 2013.

Kulturminner innenfor gamle Halmsås krets.

Området og kulturlandskapet ved Skårerberget og Bårhaug gård, kalt gamle Halmsås krets, omfatter svært mange kulturminner og rester etter gammel bosetting. Kjell Vilberg Martinsen er oppvokst her og har i dette heftet lokalisert og fortalt om disse kulturminnene sammen med Reidun S. Opsahl, som bor på Åstoppen. Bjørn Olstad har samlet og skrevet ned omtaler av de eldste gårdene, boplassene og kulturminnene i dette området, Det er også opparbeidet en skiltet og merket sti kalt Kulturstien her og som består av flere stier og kulturminner. Heftet ble utgitt første gang i 2016 og sist i oppdatert utgave i 2021.

Skogbygda historielag 10 år, 2010-2019.

Historielaget var i 2019 10 år gammelt og i den forbindelse ga vi ut et jubileumshefte om arbeidet i laget disse 10 årene. I tillegg har vi tatt med flere historier, fortellinger og personomtaler fra Skogbygda som tidligere ikke er utgitt. Harald Oskar Dystland, kalt “Haraldsta^n” var en kjent bygdeoriginal, som også skrev noveller. To av disse er gjengitt i heftet. Både Reidun S. Opsahl og Klaus Aasvangen har bidratt med historier til dette heftet, som  ble utgitt i desember 2020.

Historier om dagligvarehandel og lokale bedrifter i Skogbygda fra tidligere tider.

Dette er vårt siste hefte, utgitt i 2022, som omhandler dagligvarehandel fra gamle dager i Skogbygda. Reidun S. Opsahl har i lengre tid samlet inn og dokumentert i tekst og bilder historia om det mylder av butikker som fantes i bygda før i tida. Her kommer det fram at handelen foregikk på svært mange steder og butikkene kom og gikk. Klaus Aasvangen har funnet fram historier om flere småbedrifter, ofte enkeltmannsforetak som ble etablert og var i drift over flere perioder. Den største bedriften, Sjøli maskindrift er grundig omtalt. Ellers var det ofte praktiske tjenester som ble utført, som smiing og reparasjoner knyttet til det som bygda hadde behov for.

Det vises forøvrig til andre innlegg om våre hefter.

 

 

 

 

 

One thought on “Publikasjoner

Legg igjen en kommentar