Nytt lokalhistoriehefte med butikkhistorie, om Sjøli Maskindrift og andre historier.

Nytt lokalhistoriehefte med butikkhistorie, om Sjøli Maskindrift og andre historier.

Vi har gleden av å presentere vårt nyeste lokalhistoriehefte, som nå er til salgs hos Joker, Skogbygda eller hos styret. Bjørn Olstad har som for de øvrige heftene våre redigert og fått trykket opp heftet.

Her har Reidun S. Opsahl utarbeidet en omfattende oversikt og beskrivelse i ord og bilder av alle butikker,  dagligvareforretninger og andre typer utsalg som vi kjenner til har vært i Skogbygda. Dette er både en enestående  innsikt i handelsvirksomheten i gamle dager i Skogbygda og i den generelle utvikling av bygda for øvrig.

Klaus Aasvangen har fått tilgang til bilder og historia om Sjøli Maskindrift, som eksisterte fra 1936 til 1990. Denne viser en utvikling fra å eie en enkelt lastebil i 1936 til stormaskindrift på 1980-tallet, og som påvirket og utformet landskapet  over hele Romerike, både med bakkeplanering, nydyrking og vegbygging. Bedriften var også en betydelig arbeidsplass i Skogbygda.

Dessuten har vi med noen historier om mindre lokale virksomheter  som smier, sykkelverksted og skomaker, samt om ei kjent sykepleierske i området.

Heftet koster kr. 200.

Legg igjen en kommentar