Årsmelding for Skogbygda historielag 2015

Årsmelding for Skogbygda historielag 2015

Styret.

Styret har bestått av: Leder Gerd M. Husås, nestleder Gunnar Frigård, kasserer/sekretær Bjørn Olstad, styremedlem Steinar Rognstad, styremedlem Elisabeth Togstadhagen. Varamedlem Reidun S. Opsahl, Klaus Aasvangen. Revisorer: May Vidhøy, Håvard Evensen. Valgkomité: Elisabeth Maarud, Bjørg Hauger, Jarle Skolbekken.
Styrets arbeid i perioden.

Styret har hatt 6 styremøter i perioden. Saker vi har jobbet med, er gjennomføring av «Jugarkveld» på Fagerheim i april, vedlikehold av kulturstien ved Bårhaug, egen stand på Årnes-dagene og deltakelse i folkehelseuka med tur til Jenshøgda. Vi har også medvirket i et prosjekt i Raumnes historielag vedr. registrering av alle kjente fornminner i Nes, og iverksatt trykking og salg av årskalender for 2016. For øvrig har vi jobbet med medlemsverving, oppdatering og vedlikehold av hjemmesida vår og diverse mindre kulturminnesaker som vi har fått tilgang til, som gamle historier, husmannskontrakter og innsamling av gamle bilder og historier for øvrig.

Oppslutningen om historielaget har vært veldig god, både ved våre arrangementer, med bidrag via Facebook-sida vår og ved kjøp av hefter og pilspissmykker. Medlemstallet har økt til over 150 og økonomien er god. Regnskapet for året viser et solid overskudd, selv om det ikke er hovedmålet for laget.

I april inviterte laget til såkalt «Jugarkveld»  på Fagerheim. Her møtte nærmere 40 personer opp med historier om gamle originaler og ulike hendelser. Dessuten fikk folk anledning til å ta en god prat med gamle kjente. Underveis ble det servert ertersuppe, brød, kaffe og kaker og underholdning med trekkspillmusikk. Lotteri med mange fine gevinster avsluttet kvelden.

På Årnes-dagene i fjor vår oppfordret arrangøren flere foreninger til å stille opp med egen stand, og vi bidro med banner, rollup, opplysninger om laget og tilbud på våre hefter. Men på grunn av svært dårlig vær var det lite folk i gatene.

Folkehelseuka i juni la opp til arrangementer for å få folk ut i naturen og i aktivitet. Her tok laget ansvar for en kveldstur fra Slutten og opp til Jenshøgda, ledet av Gunnar Frigård med rundt 15 deltakere. Jenshøgda gir veldig god utsikt ut over deler av Skogbygda.

Kulturstien har vært i jevn bruk i fjor sommer etter det vi kan se. Det har vært litt fornyelse av plakater og skilt, men ellers er stien i god stand. H & O gjør en god jobb med vedlikehold av selve stien. Dessverre er vi plaget av mye riding, som ødelegger stien. Det var planlagt en tur for noen skoleklasser i folkehelseuka, men det ble vanskelig å få til. Det er mulig å gjøre et nytt forsøk til våren eller høsten.

Sammen med Raumnes Historielag arrangerte vi i november en kveld på Fagerheim med registrering av husmannsplasser, sagbruk, idrettsplasser, møller, smier etc. til bruk i et landsomfattende digitalt kartverk. Det ble også vist mange artige bilder fra Tryta’s fotoarkiv og vi hjalp til med å gjenkjenne steder og personer. Det var også stand for de som arbeider med slektsforskning.

Vi har fra Klaus Aasvangen og andre fått tilgang til flere historier og gamle kontrakter og skjøter. Disse er så blitt tilrettelagt og publisert på hjemmesida vår.  Det arbeides med flere slike saker.

På tampen av året ville historielaget undersøke muligheten og interessen for å lage en årskalender for 2016 med gamle bilder.  Vi hadde tilgang på et godt bildemateriale og plukket ut ett bilde pr. mnd og med tilhørende månedskalender. Kalenderen ble utformet av laget og Grøset AS på Kirkenær trykket den i 100 eksemplarer, noe vi mente var et passende antall. Salget gikk unna mest fra Joker’n, men flere i styret tok også på seg salg rundt i bygda. Hele opplaget var utsolgt i god tid før jul.

Styret vil til slutt takke for god oppslutning om lagets aktiviteter, arrangementer, publikasjoner og tiltak for øvrig. Vi takker også for gaver, gamle bilder og historier som vi er avhengig av for å drive laget videre, og for hjelp til salg av våre hefter og årskalendere hos Joker, Skogbygda. Vi har dessverre mistet en av våre revisorer, Håvard Evensen i perioden.

Hilsen Styret.

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar