Fra årsmøtet 13.3.24 i Skogbygda historielag

Fra årsmøtet 13.3.24 i Skogbygda historielag

 

Øverst: Gerd Husås overrekkes blomster av Gunnar Frigård når hun nå takket for seg etter mange år som leder i historielaget. Videre ser vi  f v  Svein Lindahl, Elisabeth Maarud, Eva Vinju, Gunnar Frigård, Gerd Husås, Klaus Aasvangen, Anbjørg Borgenholt, Peder Munkelien, og på nederste bilde ser vi i tillegg Reidar Vangen og Anne Marie Vangen. Fotograf er Bjørn Olstad.

Oppsummering fra årsmøtet 13.3.24.

Styret har i perioden 15.03.2023 – 13.03.2024 bestått av: Leder: Gerd M. Husås, nestleder: Gunnar A. Frigård, styremedlem / sekretær: Elisabeth Maarud, styremedlem / kasserer: Svein Lindahl, styremedlem: Frank Sjølie. Vararepresentanter: Klaus Aasvangen og Reidun S. Opsahl. Revisorer: Elisabeth Togstadhagen og May Vidhøy. Valgkomité: Anbjørg Borgenholt, Peder Munkelien og Bjørn Olstad.

Årsmeldingen.

skogbygdahistorielag.no/…/ARSMELDINGEN-2023-PDF.pdf

Protokoll fra årsmøtet.

Protokoll fra årsmøtet 2024 21-33

Styret er også presentert i menyen Om laget.

Legg igjen en kommentar