Gammelt skjøte, stemplet i 1812 på halvparten av en skogteig i Gusterud.

Gammelt skjøte, stemplet i 1812 på halvparten av en skogteig i Gusterud.

Dette gamle skjøtet fra 1812 har vi fått fra Steinar Rognstad. Skjøtet er utstedt til hans 2 x tippoldefar Iver Christophersen.  Originalen er skrevet på skjørt, gulgrått grovt papir også her med sirlig gammel håndskrift og består av to hovedsider, samt to vedlegg. Skrifta kan være vanskelig å lese, så vi har lagt ved en “oversettelse”,  også denne skrevet av Oddlaug Sagen.

Skjøte Gusterud 1

Skjøte Gusterud 2

Skjøte Gusterud 3

Skjøte Gusterud 4

Skjøte Gusterud 5

Skjøte Gusterud 6

Skjøte Gusterud 7

 

Legg igjen en kommentar