Kveldsvandring langs barndommens eldorado

Kveldsvandring langs barndommens eldorado

Kvernbekken 13. juni 2012  m/Bjørn Engeflaen og Arvid Nordby

forfatter; Arvid Nordby                                                                                                                    foto; Gerd M. Husås

Deltakere: Oddlaug Fossen, Odd Nordby  Ola  Nygård, Helen Hubred, Bjørn Engeflaen, Torild  Bjørke, Liv Ihler, Liv Tenold, Arvid Nordby, Kåre Holmen, Anders Paulsen, Klaus Aasvangen, Anbjørg Borgenholdt, Gerd M. Husås, Asbjørn Bentsen, Hanne Kari Togstad og Mona Breiby     

Framøte ved Betel
Framøte ved Betel

Fremmøte   Betel-Kvernbrua

Fremmøte var meget godt ca.17 personer stilte opp i det fine vårværet

På vegne av Skogbygda Historielag ønsket Klaus Aasvangen velkommen til en fin kveld ved Kvernbekken.  Bjørn Engeflaen åpnet med å fortelle om sine opplevelser fra barndommen med ørkjyte fisking og andre aktiviteter i bekken. Han viste frem forskjellige teknikker for å fange ørkjyta.

 

Bjørn viser ørekyttefiske i strisekk

-å jage ørkjyta i sekk

-å fange fisk i flaske

-å fiske med knappnålskrok med mark og sugg som agn. 

Det var to typer ørkjyte i bekken det var den vanlige som det var mest av og raufjøring, den var litt rødaktig under buken og var mer sprelsk å få på kroken.  Kjerringskrevet

Et stykke opp i bekken var det et sted som ble kalt for kjerringskreve og der var det fossende dypt vann så her  fisket Bjørn raufjøring

Bjørn hadde sitt barndomshjem like ved Kvernbekken. Han er nå bosatt i Hamar område og er meget interessert i Skogbygda Historielag.                                                               Kjerringskrevet

Så startet vandringen  med å gå Husåsvegen til Tatersvingen

Navnet Tatersvingen kommer fra gammelt av hvor Taterne slo seg ned på ei slette like ved bekken. For samtidig å besøke Karen og Anton Enga og ha ett tilholdsted når de var i området. Alle var  velkommende til Enga Det var fattigslige forhold i Enga så der var det ikke noe å stjele . 

Arvid Nordby v/fossen etter Togstadmølla
Arvid Nordby v/fossen etter Togstadmølla

 

Neste stopp  var Togstad-kverna

Togstad-gardene hadde bekkekvern i Kvernbekken. Kverna var i bruk til til ca. 1930-40 årene. Selve kvernhuset sto der frem til 1940årene. Det som nå er igjen etter kverna er dammen og rester etter kvernsteinene.  Kvernstein

 

Maleri av Olaf Kristiansen
Maleri av Olaf Kristiansen

Så var historien om gamle MariusTogstad som satte seg fast i damluka når han stengte den igjen. Han var alene så han måtte rope om hjelp. Skolebarna fra Husåsskogen hadde skoleveien i nærheten og hørte han ropte. De kom tilstede men greide ikke å få han løs. De løp så etter skolelærer Rasten som kom til og reddet han fra å drukne.

Eier av område er i dag Oddlaug Krogsrud Togstad på nordsiden og Lars Ola Svennebye på sørsiden av bekken.  

Turen gikk så videre til Sagdammen Sagdammen

Dammen ligger på skogseiendommene til Oddlaug Krogsrud Togstad og Roger Paulsen på nordsiden, og Lars Ola Svennebye på sørsiden. Dammen er bygget opp av store steinblokker. Et stort vannhjul lå nedenfor dammen helt frem til 1943.  Det ble skrapjern og en lokal skraphandler hentet det med beita(to hester).  For tyskerne var dette ettertraktet gods til krigsmatriale. Det tyder på at det også var sag (oppgangsag) her en gang i tiden. Så var det tid for kaffepause hvor praten gikk videre.   

kaffepause Plassen Enga , Togstadenga og Dystjernprologen av Kåre Karlsen ble referert.

Enga 1950Enga

Anton Olsen Åsvangen f. 1881 g.m.  Karen Olsdatter Enga. Barn: Olaf f. 1879, Anna f. 1881, Ingval f. 1884 og Aksel Karelius f. 1888.                   

Plassen ble fraflytte og nedlagt i 1930-40 årene.

I gamle dager ble det til en sangstrofe om Enga som lød: 

Hos a Karen Enga vandrer vi så tit.
Skal vi ha det moro så må vi jammen dit.
Karen koker kaffe Anton tar en dram,
og så kommer Aksel med kortleiken fram.
Skyn deg skyn deg ellers går det galt
i den nye underbuksa som du ikke har betalt.

Togstadenga ( nedlagt boplass)

Ole K.Nordli-Togstadenga bodde ei tid i Vardlien før de flyttet til Nordli i 1929. Etter at han kom hjem fra Amerika kjøpte han Togstadenga. Eiendommen er nå fraflyttet og tilhører Roger Paulsen.  Så tok vi veien rettover til Togstadvegen og passerte Tatersvingen vidre til Kvennbrua. 

Maleri etter Asbjørn Gtranheim
Maleri etter Asbjørn Gtranheim ca 1958-60

Kvennbrua

Den gamle støpte bettongbrua ble satt opp ca.1924-25 

Oppført av:   Albert Karlsen , Artur Engeflaen, Oskar Nordby med flere .

Broen er i de senere år utvidet med ny vannføring og rør under parkeringsplassen for bedehuset. Dessverre ikke noe kunstverk i dag.

Brua 12092009Betel. Husåsskogen 12092009 Foto Gerd M. Husås

Legg igjen en kommentar