Lokalhistorie håndskrevet av Arne Skeie, lærer ved Skogbygda skole

Lokalhistorie håndskrevet av Arne Skeie, lærer ved Skogbygda skole

Arne Skeie var lærer ved Skogbygda skole fram til 1980-tallet. Han fikk anledning til å bruke en time i uka til spesielle oppgaver den siste tida før han pensjonerte seg. Denne tida benyttet han til å ha samtaler med folk om hvordan de opplevde Skogbygda i “gamle dager”. Fra disse samtalene har han håndskrevet verdifulle tekster om livet på den tida, samlet innenfor hvert sitt område/tema. Disse temaene er sagbruk, snekkerverksteder, bygdesmier, meierier og melkelag, tømmerfløyting i Glomma, fergetransport over Glomma, trafikk på elvene Glomma og Vorma i Nes, og krigen i Skogbygda. Han har også håndskrevet historien om gårdene Skårer og Ingeborgrud. Som viktigste kilder er samtaler med sentrale personer vesentlige, og også bygdebøkene.

Noe av dette stoffet har vi benyttet i våre lokalhistoriske hefter, men vi ønsker å legge ut de fleste historiene i sin helhet her på hjemmesida vår og med den originale fine håndskrifta som Arne Skeie hadde.

Historiene vil bli presentert en og en på hjemmesida vår framover. Vi håper dette er både nyttig og interessant lesestoff, samtidig som vi gjengir de i sin originale form håndskrevet av Arne Skeie.

Bilder og mer opplysninger kommer.

Legg igjen en kommentar