Medlemskontingent 2015

Medlemskontingent 2015

Medlemsvervingen i år har gitt veldig gode resultater. Hittil har vi fått nærmere 140 medlemmer, som er det største antallet vi har hatt siden oppstarten i 2010. Dette gir oss gode inntekter og en bekreftelse på at vi jobber med saker som interesserer mange. Det gir også tyngde ved henvendelser både til og fra andre organisasjoner og offentlige instanser. Vi takker alle som har meldt seg inn i historielaget vårt hittil, og minner om at det ikke er for sent å melde seg inn fortsatt. Medlemskontingenten er kr. 100 pr. person og kan innbetales på konto 1271.22.78526. Ha en fortsatt god sommer!

Legg igjen en kommentar