Nytt opplag av heftet “Kulturminner innenfor gamle Halmsås krets”

Nytt opplag av heftet “Kulturminner innenfor gamle Halmsås krets”

Vi har nå trykket opp en revidert utgave av vårt siste lokalhistoriehefte “Kulturminner innenfor gamle Halmsås krets”. I dette heftet beskrives kultur- og fornminner, gamle gårder og vegsystemer i tidligere tider i søre del av Skogbygda og gir god kunnskap og innsikt i livet i dette området før i tida. Heftet er nå til salgs hos Joker Skogbygda eller ved henvendelse til en i styret. Prisen er som før kr. 150. Heftet kan også sendes utenbygds mot dekning av frakt.

Legg igjen en kommentar