Nytt opplag av noen av våre lokalhistoriske hefter.

Nytt opplag av noen av våre lokalhistoriske hefter.

Vi har nå oppdatert og trykket opp flere av våre hefter, etter at de har vært nær utsolgt ei periode. Heftene blir som tidligere solgt hos Joker, Skogbygda, men kan også bestilles ved å kontakte historielaget.

Følgende hefter er nå for salg hos Joker: Lokale historier fra krigens dager i Skogbygda kr. 200, Johan Carlsens bilruter 1935 – 2000 kr. 150, Kulturminner innenfor gamle Halmsås krets kr. 150 og Skogbygda historielag 10 år 2010 – 2019 kr. 150.

Lagets første hefte, Historiske steder og kulturminner langs vassdragene i Skogbygda er utsolgt, men det arbeides med en oppdatering og nytt opplag. Heftet er planlagt klart for salg i løpet av høsten.

Disse heftene gir en bred, lærerikt og underholdende beskrivelse av livet i Skogbygda i tidligere tider. Her er det gamle og nyere bilder, historier om markante steder, personer og spennende krigshistorie, samt om historielagets virksomhet etter 10 års drift.

Stoffet i heftene er skrevet av kjentfolk fra bygda, noe er hentet fra gardshistorie og bygdebøker fra Nes og fra lokalavisene.

Les, lær, forstå og bli kjent med livet i Skogbygda i gamle dager!

Legg igjen en kommentar