Saga på Aasvangen

Saga på Aasvangen

Saga på Aasvangen
Saga med husene på ”Nervangen” Aasvangen i bakgrunnen

Midt på 30-tallet ble det bygd ei sag i ”sjonka” mellom vegene til Lystad og Solbe. Denne tilhørte brødrene Aasvangen. Det var Ole Aasvangen (bror til Gudbrand og Karsten) som bygde op saga. I hovedsak ble det skåret tømmer som bl.a. ble brukt til byggingen av våningshuset på Lystad, men også andre skar tømmer her. Sagmester var bl.a. Johan Halmås og en Pålerud fra Ullern. Karl Åsnes (Brenna) arbeidet på saga og også Marius Åsnes. (f. 1926) var med som bakgutt for å ta unna flis og bakhon da han var ca. 15 år.


Det var stor aktivitet på saga og mye tømmer ble skåret her.

Her ble bl.a. tømmeret til våningshuset skåret. Tømmeret ble hogd der våningshuset står nå og i umiddelbar nærhet.

Det var bl.a. Karl Åsnes (Åsbrenna) f. 1874 som hogg en del av skogen før Lystad ble brutt opp.

”Under krigen 1940-45 hadde lærer på Togstad skole – Abraham Marås – arbeid på saga med å legge opp ved av bakhon. Han ble avsatt av tyskerne p.g.a. at han nektet å melde seg inn i Nasjonalt Folkeparti (NS).

Etter krigen, da han ble gjeninnsatt, husker Gyda at Marås tok med seg elever til saga og fortalte dem om hva han hadde drevet med under krigen. Så hadde de sunget sangen ”Brøyte seg rydning i svarteste skog, plass til en stue og mull til en plog.”

Legg igjen en kommentar