Medlemskontingent 2018.

Medlemskontingent 2018.

Vi har nå sendt ut medlemsgiroer for 2018 til alle husstander i Skogbygda. Medlemskontingenten er som før kr. 100 pr. medlem. Husk å skrive alle navn som innbetalingen dekker. For utenbygdsboende kan medlemskap tegnes ved å betale inn aktuelt beløp på vår bankkonto 1271.22.78526 påført hvem kontingenten dekker. På forhånd tusen takk for støtten. Det kan nevnes at i 2017 hadde vi ca 120 medlemmer.

Litt om virksomheten vår: Styret består av leder Gerd M. Husås, nestleder Gunnar Frigård, kasserer Berit Nygård, styremedlemmer Bjørn Olstad og Steinar Rognstad. Vararepr. Klaus Aasvangen, Reidun S. Opsahl.                                                                                    
I 2018 har vi allerede avholdt en hyggekveld på Fagerheim, hvor Skogbygda jeger- og fiskeforening  fortalte om sitt arbeid og Jørgen Kvernhaugen Norum ga oss et foredrag om viltforvaltning. Det blir en ny samling på Fagerheim til høsten. Alt er ikke klart angående innhold, men et hovedemne blir snurrepiperier og historien om Haraldstad’n. Han bodde ved Dystland(Jordet). Vi skal fortsette arbeidet med merking og skilting av de GPS-registrerte stiene som vi har meldt inn på kommunens nye digitale turkart. Her kreves et nært samarbeid med grunneierne. Vi samarbeider også med Skogbygda skole om feiringen av deres 50-årsjubileum på forsommeren. Et anna prosjekt er å ferdigstille og sette på plass en såkalt vennebenk på skolen, som er en gave fra en av våre medlemmer i Oslo. Dette vil bli gjort ifm skolens jubileumsfeiring. For øvrig jobber vi fortløpende med dokumentasjon av vår lokalhistorie med sikte på å gi ut flere hefter. Kan du hjelpe oss med gamle bilder til årskalender for 2019?  I fjor manglet vi bilder. Flere prosjekter/oppgaver vil sikkert dukke opp i løpet av året.

Legg igjen en kommentar