Skogbygda skole feirer sitt 50-års-jubileum 13. juni 2018.

Skogbygda skole feirer sitt 50-års-jubileum 13. juni 2018.

Skogbygda skole ble tatt i bruk ved skolestart høsten 1967. Skolen vil markere dette 50-årsjubileet 13. juni i år med åpen dag på skolen fra kl 17 – 20. Historielaget har utarbeidet en kort historikk over planlegging og oppstart av skolen i 1967. 

Fra planlegging til Skogbygda skole sto ferdig til bruk høsten 1967.

I 1947 la Nes skolestyres sentraliseringskomite fram forslag til sammenslåing av skolekretser. Ole Munkelien fremmet forslag om bygging av ny sentralskole på Ingeborgrudmoen til erstatning for Togstad fra 1867, Halmsås fra 1893 og Sjøli fra 1895. Kommunen kjøpte 25 daa skoletomt i 1957. Sammenslåing av skolekretsene Sjøli, Halmsås og Togstad ble først enstemmig vedtatt lokalt i kretsene, deretter i skolestyret.                       I 1965 ble Skogbygda regulert til en skolekrets, i flg. bygdeboka «Nes R. i vekst og utvikling» utgitt i 1998. Andre kilder: Raumnes digitalt arkiv.

Tilsynsutvalget i Skogbygda skolekrets var i flg. Raumnes 21.1.1966: Formann Erling Wethal, nestform. Helma T. Svendsrud, Gerd Norum, lærerrep. Leif Krohn og skolestyrets repr. Oddvar Husås.

Småskolen i Sjøli ble lagt ned allerede i 1958, storskolen i 1963 i flg. tidl. rektor Halvor Bjørkgarden.  Elevene som begynte i 1. kl. på Halmsås og Togstad skoler i 1959, gikk der i 6 år. I 1965 fortsatte de i 7. kl. som de første elevene,ved Vormsund ungdomsskole. Da var 9. årig  grunnskole innført. Skogbygda-elevene gikk på Halmsås og Togstad inntil ny skole ble tatt i bruk for skoleåret 1967-1968.

Byggestarten for ny skole ved Ingeborgrud ble vedtatt i Nes kommunestyre, 4.8.1965.

Arkitekt var firma Nissen og Bryning. Samlet romprogram var 777 m² til beregnet kostnad 1,2 mill. kr medregnet inventar. Grunnarbeidet startet 17.9.1965, men ble innstilt i desember grunnet kulde. Arbeidet kom i gang igjen 15.4. året etter. Summen ble 1,3 mill. kr. Det var innenfor myndighetenes ramme.

Byggekomite: Leder Engebret Fallet, Leif Krohn, Oddvar Husås, Harald Fjeld, Karsten Aasvangen og skoleinspektør Viggo Ørstrand. Teknisk leder for bygget var Erling Rønoldhaugen. Byggmester var Leif Rambøl, med snekkerne Gunnar Trondsen, Einar Opseth, Torbjørn Haugen og murere Oskar Nordby og Bjørn Kristoffersen.

Den nye skolen var 5-delt, hadde 93 elever, hvorav 16 i 1. kl. ved skolestart 17.8.1967. De første ansatte ved skolen var lærer og skolestyrer Leif Krohn, lærer Bjørg Nørsterud (begge fra Halmsås), lærer Eva Bjørkgarden og lærer Yngvar Steinnes (begge Togstad). Vaktmester 1967-1991 var Torbjørn Haugen. Han hadde vært med under hele byggeprosessen og kjente bygningen fra bunnen av. Renholder var Thora Engeflaen (tidligere Togstad).

Torsdag 17.8.1967 inntok de første elevene skolen. 1. kl. møtte dagen etter, fordi de gikk på skolen annen hver dag, mandag, onsdag og fredag. Det er bilde i Raumnes 21.8. av deres første skoledag.

Den offisielle åpningen var 20.3.1968 i en litt liten, fullsatt gymsal. Det var stor glede over ny fin skole. Mange ble takket og overrakt gaver. Det var underholdning og bevertning. Skoledirektør Helge Sivertsen, ordfører Sverre Østli og skolestyreformann Holm Morgenlien mfl. deltok.  Ei murerskje med inngravering ble overrakt Erling Rønoldhaugen. At arrangementet først var i mars 1968, skyldtes trolig at det sto igjen en del planeringsarbeid ute og at skolekjøkkenet ikke var helt ferdig ved skolestart.

Opprinnelige plan var å bygge samfunnshus i tilknytting til skolen. Det ble ikke gjort. Fra første stund ble det stor aktivitet ved skolen både på dag og kveldstid. Skolekorpset som ble stiftet ved Togstad i 1961 er fortsatt aktivt. Fra starten av var det en bibliotekfilial, gym./trimgrupper for unge, kvinner og menn brukte dusj- og badstubad. Skolen ble og er en motor for et mangfoldig kulturliv i Skogbygda!

Skolen ble på slutten av 1990-tallet utvidet med SFO-klasserom, ny gymnastikksal, flere rom til administrasjonen og integrerte møterom og klubblokaler for foreningene. Det ble også bygget nytt lagerbygg for skolen og foreningene.

Ooversikten er utarbeidet for historielaget av Reidun S. Opsahl.

Legg igjen en kommentar