Nye skilt og plakater i kulturstien.

Nye skilt og plakater i kulturstien.

Vi har nå skiftet ut en del av pilskiltene og plakatene i kulturstien. Pilskiltene er som før laget hos NYFA Skarnes iht ny universell standard med blå-grønn bunnfarge og hvit skrift.

Plakatene ved hvert kulturminne er laget av plastmateriale hos Gdesign på Rød og skal være mer robuste ift vær og vind. Teksten på hver plakat er uforandret, men layouten er justert.

Arbeidet med å fullføre utskiftingen vil trolig ikke kunne avsluttes før våren 2020. Samtidig er stien blitt berørt av en del tømmerhogst i området, slik at den kan være ødelagt på enkelte steder. Dette plikter driftsansvarlig for tømmerhogsten å reparere hurtigst mulig.

De første nye plakatene er nå på plass ved Bårhaug. F.v Peder Munkelien, Erik Ringstad og Gunnar Frigård. Foto: Bjørn Olstad.

Legg igjen en kommentar