Skoletur i kulturstien med to 7. klasser ved Skogbygda skole.

Skoletur i kulturstien med to 7. klasser ved Skogbygda skole.

DSC_0902

Historielaget ble invitert til å ta med de to 7. klassene ved Skogbygda skole på tur i kulturstien i vår. Turen gikk fra Bårhaug, etter at elevene hadde syklet dit fra skolen. I kulturstien, kortutgaven på 5 km, ble de orientert om de kulturminnene som vi passerte, bl.a flere boplasser, bygdeborg og gravhauger, tjæremile og minner fra krigen. Hensikten var å la det bli en historietime fra nærmiljøet. Turen varte i 3 timer og ble avslutta med at John Scharning ringte med gardsklokka på det gamle stabburet. Steinar Rognstad, Oddvar Hansen og Bjørn Olstad ledet turen. Bildet viser den ene av de to 7. klassene, tatt ved Rolandsbakken.

Legg igjen en kommentar